Tichá radost

Poselství - červen 1999

Poselství - červen 1999

zpět

 

Poselství z 26. června 1999

 

Vroucně milovaní duševní bratři a sestry, přicházím z duchovní roviny Michaelovy, abych vám přinesl cvičení s éterickými energiemi. Je důležité dělat toto cvičení denně pět až deset minut, abyste byli vybaveni pro pozdější dobu a mohli pomáhat sobě a bratrům a sestrám.

 

Hluboce se nadechneme a vydechneme a od všeho se oprostíme. S vaší silou myšlenek vás uvádím do různých kvalit éterické energie. Svatá éterická energie je proudem života, který udržuje vás a vaše zdraví. Energie éteru má různé kvality: kinetickou kvalitu, kterou je podněcován váš krevní oběh a vše fyzické, senzibilní kvalitu, která pracuje s barevným světlem a léčí vaši auru a duši, pak formující kvalitu, „Tak budiž“ nebo „Amen“.

 

Jděte se svojí silou myšlenek do noh! Kinetická kvalita nyní proudí do čaker noh, do každého prstu u noh. Pociťte, jak krev pulzuje a jak nohy žijí! Éterická energie proudí vzhůru přes klouby, skrze bérce do kolen a stehen. Proud krve a život v nohách je možné cítit, tato energie jde až do kyčelních kloubů a do bederní oblasti.

 

Pak volejte senzibilní energii, přichází se světlem bílým jako mlha a obaluje vaše nohy, každý prst vašich noh. Spatřete to v nitru, jak bílé světlo táhne do noh, jak klouby stoupá vzhůru, jak zahaluje nohy, bérce a stehna a jak toto světlo proniká do noh, do kyčelních kloubů a bederní oblasti! Pak zavolejte formující kvalitu éterické energie slovy: prosím o dokonalé zdraví, dokonalou harmonii a dobrý stav pro mé obě nohy a kyčle.

 

Dále proudí kinetická kvalita éterické energie do podbřišku, do pohlavních a zažívacích orgánů až k pupku. Vaše síla myšlenek cítí život, proud krve a mízy, jak se celý podbřišek vyplňuje životem. Voláte senzibilní kvalitu éterické energie a ta přichází s bělomodrým světlem a obaluje celý podbřišek. Pohlédněte na toto něžné, jasné, modré světlo, jak proniká pokožkou do dolní části těla a vše vyplňuje, jak září do orgánů! Dále proudí kinetická energie do horní části těla, proudí doleva do sleziny a vzadu do ledvin na obou stranách, vpravo do jater a žlučníku, proudí vzhůru do plic. Pociťte teplo, které právě vystupuje v každém orgánu!

 

Dále proudí energie do průdušek a do srdce. Pociťte, jak vám proudí krev! Pak zavolejte senzibilní kvalitu éterické energie a ta přichází s bílo-růžovým světlem. Jasná, něžná růžová barva naplňuje celý hrudní koš, proniká pokožkou dovnitř a vniká do všech orgánů. Proud energie jde dále do štítné žlázy. Pociťte tvar vajíčka vaší štítné žlázy, jak jí proudí životní energie a zároveň je obalována senzibilní energií s bílým, jasně oranžovým světlem! Nyní zavolejte formující kvalitu éterické energie, poproste o dokonalé zdraví, dokonalou harmonii a dobrý stav všech vašich orgánů. Tak budiž!

 

Nyní jděte se svojí silou myšlenek do rukou, všemi čakrami vašich dlaní a prstů proudí kinetická energie, naplňuje vaše ruce, táhne dále zápěstími, předloktími, lokty, pažemi (nadloktími), ramenními klouby. Pociťte proud krve, který nyní teče vzhůru. Se senzibilní kvalitou obalujete paže do světla bílého jako mlha. Začněte u rukou, představte si zvlášť každý prst, jak je obalen bílým světlem! Proniká dovnitř, vzhůru do paží až do ramen. Spatřete ve svém nitru své paže a nohy v bílém světle, spodní část těla v jasně modrém světle, hrudní koš v jasně růžovém světle!

 

Zavolejte kinetickou kvalitu, aby stoupala dále ve vaší hlavě, ve vašem obličeji! Pociťte proud krve, tlukot ve spodní čelisti, horní čelisti, tvářích, nosu, očích, nechejte jít tento proud až do hypofýzy (podvěsku mozkového) a dále do velkého a malého mozku! Pociťte, jak svatá energie zcela úplně proniká vaše tělo a pak zavolejte senzibilní kvalitu! Je to jasně zlaté světlo, které se pokládá a září kolem vaší hlavy. Vaše hlava září ve zlatém světle, spatřete to v nitru, a pozvolna proniká dovnitř do mozku a do smyslových orgánů! Zavolejte znovu formující éterické energie! Proste o správné vidění a správné myšlení! Proste o vnitřní vidění! Proste o silnou paměť!

 

A nyní se ještě jednou podívejte na celé tělo, jak paže a nohy září v bílém světle, trup v modrém světlem, hrudní koš v růžovém světle, štítná žláza v oranžovo-červeném světle, hlava ve zlatém světle a zavolejte ještě jednou formující kvalitu éterické energie a poproste pro svoji duši, svého ducha a své tělo o dokonalé zdraví, dokonalou harmonii a dobrý stav!

 

Mí milí bratři a sestry, toto cvičení vyžaduje denně nanejvýš 8 – 10 minut a vaše tělo se naučí samo si pomáhat a bude nutné, aby to umělo. Dobré, kdo to umí už teď. Kladu vám toto cvičení na srdce. Je ještě mnoho skupin, které toto cvičení praktikují mnoho let a jsou v tom zcela pevní a jistí a můžou tím pomáhat sobě a ostatním. Přeji si, abyste mohli toto cvičení přijmout a zdravím vás z nebes, které máme zcela hluboko zájem na vašem životě. Žehnám vám ve jménu Ježíše, našeho Otce.

 

Amen

 

Pojďte, Mé velmi milované Děti, přiviňte se těsně ke Mně, Který k vám promlouvám jako Ježíš Otec a Který jsem s vámi v této hodině. Odpočiňte si od obratů vašeho života, odpočiňte si od svých osudových ran, vzhlédněte ke Mně, který jako Dobrý Pastýř kladu Své paže kolem oveček, kolem každé ovečky zde v kroužku, ale také všude tam, kde se Mé Slovo čte a v nitru srdce je chápáno.

 

Obracím se k vám v prostoru a času a dotýkám se také vašeho dění času, abyste věděli, že Můj Duch kráčí po Zemi a provází vás ve všech věcech denního života a rád by vás vedl.

 

Tak mnoho z vás hledí na určité datum, kdy se zcela přirozeným způsobem posune Měsíc před Slunce. Mnozí se domnívají, že to bude strašlivé datum a Můj hněv přejde přes svět. Opakovaně jsem k vám promlouval skrze tento nástroj, že Já nejsem Bůh hněvu, ale že Já jsem ten jeden Bůh lásky a milosrdenství.

 

Tak jako květy jasmínu tady opadávají z kytice a pokrývají podlahu, tak bych rád posypal květy vaše cesty, abyste šli svoji cestu domů ke Mně lehkou nohou. Rád bych vaše cesty pokryl květy a přece nemohu, protože vy sami jste si určili svůj osud a ještě určujete. Pravil jsem, že Můj Duch kráčí po této Zemi a rád by se sjednotil s tím vaším, neboť ve vědomém sjednocení pak kráčíte také jako člověk cestami květů, neboť trny, které jste si uložili, vás už nebudou píchat a kameny tlačit, poněvadž vás naplní láska ke všemu bytí a vše, co jste rozseli, promění, pokud setba nebyla v Mém Duchu lásky a milosrdenství.

 

Dále jsem pravil: dám vám do rukou nové semeno. V uplynulých týdnech jste toto semeno rozseli. Šli jste po bojištích a neznali jste přítele ani nepřítele. Pozvedli jste své srdce k modlitbě, žehnali jste a rozdávali lásku a Já vám říkám, že to, co jste učinili v Duchu, už teď nese své plody. Slíbil jsem: bude mír, pokud toto bude činit, a je mír. Sice ještě ne ve všech Mých lidských dětech, neboť příliš těžké utrpení bylo tu a tam rozpoutáno, ale záleží nyní znovu na vás, abyste šli s odpouštějící láskou duchovně řadami, do vesnic, do měst a vysílali myšlenky lásky, odpuštění a smíření a tím upevnili mír.

 

Váš Duch dostal jako dědictví ze Mne všechnu sílu a vznešenost. Tento Duch má tolik moci, že oheň nemůže člověk spálit. Připomínám Daniela v ohnivé peci a také vařící olej tělu neuškodí, jako u Jana. Mohl bych uvést ještě mnoho příkladů. Každý z vás nese v sobě tuto sílu a moc, vložené vám do rukou jako svaté dědictví. Uvědomte si tuto sílu a nehleďte pořád na slabiny člověka. Ještě zakopáváte na cestě ke Mně o kameny, ještě nosíte tu a tam tělo s bolestmi. Já jsem síla, Já jsem dědictví ve vás, neboť váš Duch je Mého Ducha a to je Duch, který vás uzdravuje.

 

Když jsem kráčel po Zemi jako Ježíš, léčil jsem nemocné, ba jsem probudil Lazara ze smrti k životu. Nyní chci probudit vás všechny, abyste procitli z duchovní smrti k duchovnímu životu. Abyste si byli vědomi sil, které ve vás dřímají, které vás činí schopnými spoluutvářet novou Zemi a nové nebe.

 

Ještě jednou se vracím k proroctvím. Poznejte, Mé milované děti, že také v dnešní době je stále znovu dělána chyba, že se proroctví z Mého Ducha přesazují do hmoty. Když hovořím o velkých převratech, tak jsou to duchovní převraty.

 

Nebyla ve Starém zákoně učiněna zcela zásadní chyba, že Mne očekávali jako krále židovského národa, protože to tak stálo psáno jako proroctví? A Já jsem přišel ke Svým a oni Mne nepoznali, protože jsem ke Svým zavítal jako žebrák. A také dnes nechce člověk poznat Mého Ducha, Ducha lásky a milosrdenství, protože očekává nějakého mstícího se a rozhněvaného Boha. Ti Mí Mne znovu nepoznají?

 

Má říše není z tohoto světa, tedy také projevení není z tohoto světa. Má Slova jsou vyřčena z Ducha a poukazují vždy na to duchovní.

 

Tak se snažte poznat to duchovní! Snažte se porozumět Mému Slovu a nepoznáte strach před nadcházející hmotnou dobou.

 

Dám vám ještě dva příklady, které nejsou nové, které jsem vám podobně uvedl před 2000 lety, týkaly se Mého duchovního příchodu: jeden pán opustí svého čeledína a dá mu za úkol, aby se staral o dům a dvůr. Když teď čeledín bude vědět, kdy se pán vrátí, tak bude dům a dvůr zanedbávat do doby krátce před návratem svého pána a teprve pak dá všechno do pořádku, když se jeho pán vrátí. Jestliže ale čeledín neví, kdy jeho pán přijede, tak je nucen udržovat dům a dvůr v nejlepším pořádku stále.

 

Také podobenství s pannami, které očekávají ženicha, poukazuje na podobnou událost: kdyby nevěsta věděla, kdy přesně ženich přijde, tak by měla dostatek oleje v lampě, poněvadž to ale neví, má olej v lampě vždy, když miluje ženicha, aby byla připravena, když ten náhle přijde.

 

Tato obě podobenství jsou vám dána, abyste věděli, že den a hodina jsou Mým tajemstvím.

 

Chci vás ale uvést ještě do dalších tajemství: musí toto podobenství nutně znamenat, že mají být lidé ve svém celku připraveni na příchod Boha nebo nemůže být příchod ženicha nebo pána stanoven také na určitý okamžik pro jednotlivou duši? Přemýšlejte o tom!

 

Podívejte, Mé velmi milované děti: kráčím po Zemi a hledám Své, to jsou všichni ti, kteří slíbili pomáhat Mi v době útisku Mých dětí a pomáhat Mi v díle spasení, aby každá jedna Má ovečka přišla domů do věčné Říše míru, absolutní lásky a milosrdenství.

 

Hledám každou jednu zaběhnutou ovečku, to znamená jinými slovy: každé jedno Mé dítě vedu domů. Přemýšlejte ve svých srdcích o obrazu Dobrého Pastýře. Vynáším každou ovečku na Svých ramenech z propasti, z trnitého křoví a nyní vidíte květinový koberec, který před vámi duchovně roztahuji, Já nesu Svoji ovečku domů.

 

Nyní se rozhlédněte na této Zemi. Kde by zůstala Má láska a milosrdenství, kdyby došlo k podle jiných proroctví očekávanému zlomení pólu? Ne, Můj Duch kráčí po Zemi, jak jsem slíbil před 2000 let. Působím v mnoha kroužcích, které se schází tak jako zde. Promlouvám ke Svým dětem ve Slovu, vysvětluji jim, jakou moc a sílu v sobě uvnitř mají, aby si vzali poučení z chyb, jichž se dopustili, a že pak pomůže láska proměnit všechny ty chyby ve světlé budoucí konání.

 

Co se děje teď a ještě se bude dít, je setba uplynulé doby, která se teď Mým dětem ukazuje. Není to Můj hněv, když voda opustí řečiště, když zemětřesení otřese Zemí, když bouře v síle tajfunů ohrožují vaše vesnice a města, když vysušené lesy shoří, když záplavové lijáky zpustoší širé lány země. Mé děti, to je vaše setba, která teď vzchází. Ale co jsem řekl: když poznáte svoji setbu a přijdete ke Mně a řeknete: Ó Otče, podívej na to, co jsme zaseli, co teď vzchází, pomoz nám ve Své lásce a milosrdenství! Tak vám pomůžu a vložím vám do rukou nové semeno a toto semeno bude silné, neboť vaším poznáním v Mé ruce dozrálo a vy ho rozsejete a síla semene bujně překryje starou setbu a vy budete muset sklidit jen část staré setby, neboť Já jsem Bůh lásky a milosrdenství, Já jsem jeden Bůh pro všechny Své děti.

 

Tak mějte ke Mně, svému Otci, důvěru a přiviňte se ke Mně ještě více a vrostete do svého duchovního dědictví, proměníte rozbouřené vody v něžné vlnky. Mé děti se teď na celém světě učí na základě své rozseté setby.

 

Změňte své myšlení, vy, kteří slyšíte Mé Slovo, se nedívejte na události s myšlenkami zpustošení této zeměkoule, ale pohlédněte do událostí, jak jsem vám už tak často říkal, se světlými myšlenkami proměny všeho negativního ve světlé.

 

Opakuji ještě jednou: Já jsem život, život buduje a neničí. Vše co působí ničivě, jsou ještě děti, které působí proti Mně a jejichž proroctví vás děsí. Opravdu si myslíte, že je to Má vůle, abyste ke Mně přišli ze strachu? Co bych to byl za Otce? Nerozpřáhl jsem na Golgatě Své paže, abych vás všechny na celé zeměkouli objal a nejen na této hmotně-pozemské sféře, ale na všech sférách, které odpadly od čistě duchovního? Všechny Své děti jsem objal v nepopsatelné lásce a milosrdenství a toto objetí neustane, dokud všichni zase nebudete doma.

 

Mé děti ke Mně mají zpátky dospět z lásky a jen z lásky se promění v Ducha, kterým uvnitř od věčnosti jsou. Tak se probuďte v Duchu lásky a nechejte tohoto Ducha obkroužit Zemi! Vaše fantazie je skutečností, když v myšlenkách poputujete do oné země, kde byla nyní ukončena válka, takže jste tam se svým Duchem a váš Duch je provázen mnoha anděly z domova. Vaše myšlenky jsou jimi posilovány, poslouchají vaši lásku, vaše milosrdenství. Když vaše myšlenka „smíření“ proudí do srdcí všech, kteří nenávidí, je tato myšlenka provázena zářícím světlem z domova, je provázena Mojí láskou, kterou vedou dále andělé. Jednou jedinou myšlenkou můžou v této zemi všichni, kteří nenávidí, být dotčeni světlem lásky. Popřemýšlejte o síle a moci Ducha, který ve vás sídlí!

 

Váš starý kontinent, který viděl tolik válek, strašlivých válek, nouzi a vyhánění, sroste v usmíření a lásce, když Mí věrní naplní své místo na Zemi a budou si vědomi síly Ducha. Ale také na jiných kontinentech vás potřebuji. Všude tam, kde duch odporu ještě vede svůj regiment.

 

Probuďte se ze svého Ducha! Spojeni s Mým pak poputujete do radostné doby, v níž bude hmota ztrácet stále více na významu a duchovní hodnoty si získají pozornost. Vše čisté, dobré, vysoké k vám proudí z nebes, chce se skrze vás na této Zemi uskutečnit. Vaši vědci, nyní zčásti obráceni ještě ke hmotě, poznávají stále více hranice svého bytí a naráží na přechod mezi hmotou a Duchem, ano, poznávají, že také hmota je Duchem. Co se v minulosti stalo za vykořisťování pod mottem: podmaňte si Zemi!, bude skrze Mé věrné děti v budoucnosti životem se stvořením, s touto Zemí.

 

Teprve tehdy, když se většina Mých lidských dětí naučí z minulosti, když budou připraveni žít z Ducha a v Duchu, pak přijdu s mocí a vznešeností, abych vedl Své děti domů. Pak bude Země proměňována, pak nebude už hmotnou planetou a také vaše těla budou proměňována, také vy už nebudete těžkou hmotou a také nebe nad novou Zemí bude jiné, věrné Mému slovu: podívej, Já učiním vše nové, to staré pominulo.

 

Tedy, Mé děti, Mí synové, Mé dcery, neste ve svých srdcích radost a nemyslete pozemsky-hmotně ve svých časových pojmech. Váš Duch je věčný, tak jako jsem věčný Já. Z věčnosti k vám promlouvám a vedu vás v prostoru a času ven z vašeho omezeného myšlení. Vaše pozemské tělo může zaniknout, ale váš Duch žije věčně. Tento Duch slíbil, že Mi bude na této Zemi sloužit, proto jste teď v šatu člověka, šat, který jsem nesl také Já jako Ježíš Kristus, tento šat odložíte a bude žít dále jako Duch z Mého Ducha ve svém skutečném bytí.

 

Dokud ponesete pozemský šat, buďte si vědomi toho, že vše, co se děje, sleduje vyšší smysl. Tedy že také vy putujete po Zemi z nějakého vyššího smyslu. Prozkoumejte tento vyšší smysl a naplňte to, k čemu jste oblékli tento šat, abyste po svém pozemském putování předstoupili před Moji tvář plní radosti a hned mi mohli říct: Ó Otče, je dokonáno!

 

Jen skrze váš šat může Duch působit. Buďte si toho vždy vědomi, neboť skrze váš lidský šat se může vysoce kmitající Duch, syn, dcera z nebe přetransformovat tak dalece dolů, že tento Duch může být vnímán také jinými lidmi. V okamžiku, kdy odložíte tento šat jako Mí synové a dcery, bude vaše kmitání znovu tak vysoké – ještě ne zcela přizpůsobené domov, k tomu je zapotřebí ještě krátké cesty – že vám už nebude možné, působit na pozemskou hmotu, tj. na vaše bližní. Avšak Duch, který kráčí v lidském šatu po Zemi, může, jak jsem vám to líčil, putovat po kontinentech této Země a v rovnosti kmitání působit světle z lásky a milosrdenství se všemi svými lidskými bratry a sestrami.

 

Andělé nebe mohou lidské dítě ochraňovat, ale nemohou s ním vstoupit do spojení, jestliže dítě neotevřelo Své nitro, Bohu, věčné lásce. Ale vy, jako Mí synové a dcery, jako poslové nebe, můžete se svými lidskými bratry a sestrami vstoupit do spojení. To vám dnes dávám na cestu.

 

Pociťte Moji blízkost v této hodině, pociťte ale také jednotu vašeho Ducha s Mým: pojď Mé dítě – každý jeden je nyní individuálně oslovován – Pojď, Mé dítě a přiviň se ke Mně jako Má velmi milovaná ovečka do Mých paží, a budeš kráčet spojené se Mnou po cestě plné květů! Pojď a nezpozoruješ více kameny a trny! I když tvé tělo sebevíc poznamenané stářím jde po Zemi, lehce a svobodně je tvé srdce přivinuté k Mému. I ty, Můj synu ze sousední země, spočíváš na Mém srdci, Mé požehnání je s Tebou a s Tvým konáním a ty neseš požehnání do oné země a modlitby a myšlenky bratrů a sester zde v kroužku tě provází.

 

Já Ti žehnám, Mé dítě na Mém srdci a Mé požehnání je balzámem na Tvé rány, které ti život uštědřil. Můj mír proudí do tvého nitra, přines na tuto Zemi lásku, pokoj, světlo a požehnání. Kráčej sjednocen se Mnou všemi zeměmi, všemi kontinenty a přines všem Mým dětem světlo, lásku, pokoj a požehnání z domova do jejich srdcí. Mé požehnání naplňuje zeměkouli jakož i všechny sféry.

 

Amen

 

Vždy jsem Já, láska, s vámi. Pronesl jsem k vám slova z Mé nekonečné otcovské lásky. Noste je ve svém srdci! Nechejte je, aby se rozšířily! Spojte se se vším bytím! Ať už to je kámen u vašich noh nebo květ, který pokládám k vašim nohám. Ať už to jsou lehcí ptáci vzduchu, síly Země, spojte se se vším bytím, neboť vy jste Jeho!

 

Dýcháte, cítíte Moji lásku ve svém dechu? Je to Duch vzduchu, který vám slouží. Já jsem skrze Ducha vzduchu. Vy všichni jste ze Mne, jen v jiných formách bytí. Cítíte Mne ve svém dechu? Cítíte Mne v ohni, který je ve vás, teplo srdce, teplo Mé lásky? Je to Duch ohně, který vám slouží. To jsem Já v Duchu ohně.

 

Cítíte Mne v kapkách vody? Já jsem ten, který skrze vás proudí. Bez Ducha vody by vaše srdce nemohly tlouct. Já jsem v Duchu vody ve vás. Cítíte Mne v kameni pod vašima nohama? Cítíte Mne v krystalech Země, které jsou také ve vás? Bez krystalů Země byste nemohli kráčet po této Zemi. Po této Zemi, z níž jste, která je vám matkou, ve všem jsem Já, v Duchu vzduchu, v Duchu vody, v Duchu ohně, v Duchu Země. Já jsem láska ve všem bytí a vše je skrze Mne, vše je jedno. Kráčejte v Mé lásce po této Zemi, nechejte Moji lásku proudit skrze vás do všeho bytí! Tak budiž!

 

Amen

 

zpět