Tichá radost

Poselství - červenec 2002/ll

Poselství - červenec 2002/ll

zpět

Kroužek Lásky a Světla, 20. července 2002

 

 

Ha: Srdečně vás vítáme, máme radost, že jsme tady. Už pár dnů předtím jsme se na toto setkání těšili a uvnitř i navenek se nám vede dobře a doufáme, že vám všem se také vede dobře. Přijeli jsme včera večer a dnes večer zase pojedeme, alespoň to byl náš plán. Ale viděli jsme, co všechno jste přinesli (spousta jídla), a ještě pár dnů tady zůstaneme… Jinak se těšíme na tyto hodiny s Pánem. A začneme třeba písní.

 

Re: Možná bychom mohli udělat společnou modlitbu. Kristus je v našem středu a my Mu můžeme svěřit všechny svá přání.

 

Kriste, jsi náš milovaný bratr a my jsme tak Tvými dětmi a Tvými bratry a sestrami. Otevíráme svá srdce a pozvedáváme je k Tobě. Je toho mnoho, co nás v nitru znepokojuje. A také ve světě je toho opravdu moc, kde Tě prosíme o pomoc. Ale než budeme prosit, chceme poděkovat. Poděkovat za vše, co nám dáváš darem: za Tvoji blízkost, kterou můžeme ve svém životě pociťovat, za Tvoji lásku, která nás často nese těžkými dny, za to, co jsme se mohli naučit, za radost, kterou můžeme cítit a za pořádek a harmonii, která je v nás zakotvena. Jen Ty jsi náš Pán a Bůh. My se před tebou v lásce skláníme. Amen.

 

Milovaný Pane, řekl jsi nám, že síly modlitby jsou velmi silné. A proto se setkáváme, spojujeme zde v kroužku a myslíme na Izrael a Palestinu. Posíláme své myšlenku pokoje a požehnání do této země a prosíme Tě o Tvoji lásku, kterou bys také zářil. Pokoj do každého izraelského srdce, ó Pane. Pokoj do každého palestinského srdce, ó Pane. Lásku do každého srdce obou národů. A Tvé svaté světlo nechť se ve svaté zemi rozšíří. Děkujeme Ti. Amen.

 

Milovaný Otče, přidej světlo do srdcí všech těch, kteří ještě chtějí bojovat, ať jsou kdekoliv. Zastav jejich hlavu rozpálenou bojem a vlož do jejich srdce lásku a mír. Otče, vždyť je jedno, kde chce dítě bojovat. Ať je pokoj od jednoho pólu k druhému! Obal světlem a láskou celou tuto zeměkouli, všechny, kteří jsou na této Zemi i v blízkosti této Země. Ať láska a harmonie zazní ve všech rodinách, ve všech národech a všichni jsme jednotou. Požehnej všem svým dětem. Dej nám sílu, abychom mohli stále zářit, abychom mohli každému pomoci, kdo o to požádá, abychom přinesli pokoj, lásku a mír do těchto srdcí a všichni kolem nás byli šťastní. Děkuji Ti za tuto sílu, děkuji Ti za všechny své bratry a sestry. A děkuji Ti také za to, že jim mohu podat ruce a oni jsou šťastní. Amen.

 

Milý Otče, je-li to Tvá vůle, prosíme Tě o požehnání pro všechny nemocné a všechny trpící. Také prosím za všechny, kteří leží v nemocnicích, za všechen personál z těchto nemocnic, aby o nemocné pečoval s láskou a milosrdenstvím a oni jim tuto lásku opláceli. Posíláme lásku do všech nemocnic a domovů důchodců. Přidej prosím k tomu našemu poselství svoji božskou lásku. Buď vůle Tvá. Amen.

 

...

 

Milovaný Otče, prosím Tě za všechny rodiny, za všechny matky, kde se rozhodují o početí dítěte, kde se rozhodují o ponechání dítěte a jeho zrození. Prosím Tě, dej jim do srdcí lásku, aby byli schopni rozhodnout se kladně. Dej jim k tomuto rozhodnutí nejen lásku, ale i sílu a možností dítě vychovat. Dej jim prostor, aby mohli umožnit inkarnaci člověka, inkarnaci ducha, který by v sobě přinesl lásku pro tuto Zemi a mohl tuto Zemi prosvětlovat a dávat tuto lásku všem. Prosím tě také za odpuštění pro všechny ty, kteří nedokázali dítě přijmout. Okolnosti na Zemi jsou těžké a ty to, Pane, víš. Ale s Tvojí pomocí, Otče, můžeme všechno překonat a věříme, že Ty nám pomůžeš, abychom vše překonali. Amen.

 

Otče, já bych zvlášť chtěla poděkovat za tento rok, který jsi nám dal. Za toto zvláštní ochranu, kterou jsme po celou dobu měli, za velkou ochranu, kterou jsi dával hlavně mě, takže jsem mohla úplně bez úhony pomáhat druhým. Byla to tak obrovská síla, kterou jsem mohla naplňovat své přátele, jež u mě hledali pomoc a oporu. I když vím, že ji mají hledat více u Tebe než u mě, jsem ráda, že alespoň skrze mě můžou najít cestu k Tobě. Amen.

 

...

 

Milý bratře Kriste, pokládám Ti k nohám svoji lásku k této Zemi. Spatřila jsem v této zemi světlo světa, ale žiji v jiné zemi. Pokaždé, když jsem tady, vystoupí ve mně tato přemocná touha po této zemi. Tak Tě prosím, polož Své žehnající ruce nad tuto zem, nad všechny lidi, kteří zde žijí, a veď je na Své srdce. Amen.

 

– – –

 

Re: Milí bratří a sestry, jak se vám vedlo od našeho posledního setkání?

 

??: Dobře. To setkání je vždy změna.

 

(poté co přišel Zdenek)

Re: Dívala jsem se do kroužku a chyběl jsi mi. Pak jsi přišel a já věděla, teď jsem komplet.

 

Zd: Já teď mám takové zajímavé rodinné problémy, trochu radostné, trochu starostné. Tak na 99 % jsem viděl moji účast na tomto krásném setkáni ohroženu. Jenže moje láska a touha zmohla vše a přišel jsem mezi vás.

 

Re: Jsme moc rádi, že ji tady.

 

Zd: Teď mám zase starost, že vás brzo opustím. Ale potřeboval jsem z vás načerpat sílu a i tu malou, co mám, přidat.

 

Jo: Dáváš přednost více Pánu než světským starostem, i když ty světské starosti tíží. Díky za to. Ne všichni to dokáží.

 

Re: My v kroužku na tebe budeme myslet a budeme ti posílat dobré myšlenky a sílu, aby se potíže rychle vyřešily. Cos myslel tím „opustit“, kroužek nebo jsi nemocný?

 

Zd: Já jsem to špatně vyjádřil, musím trochu dříve zase odejít.

 

Re: Aha, a jak se vede tvému sousedovi?

 

Zd: Trochu lépe, ale …

 

Ha+Re: Proč se někomu nelíbí Norimberk, Würzburg nebo jakékoliv město? To je ta minulost. V těch městech ještě žije duch středověku. Mohou zde být i vázané duše. Všechno to bezpráví, které bylo vykonáno a nebylo ještě napraveno, je stále v atmosféře. Či spíše v hradbách...

 

??: A jak se vám líbí v Brně?

 

Re: Nevím, Brno jsem ještě nikdy neviděla.

 

Li: Renata se ale narodila v Opavě a ještě neměla možnost vrátit se.

 

Re: Je také úžasné, že bílá kniha byla jako první přeložena do češtiny. Teprve teď přichází angličtina a nizozemština. Obě dvě (Re+Li) jsme se tady narodily. Vše má svůj význam. Náhody neexistují. Světelné bytosti v Norimberku a Brně spojují obě země. Pro Boha neexistují žádné země, pro něj existují jen jeho děti. Nejsou národy a nejsou země. Jsou jen děti jednoho otce.

 

Li: Když jsem byla malá, navštěvovala jsem tady v Brně německou školu; česky jsem se naučila teprve v Německu. Každý týden jsem jezdila hodinu a půl do Bamberku na hodinu češtiny a hodinu a půl zpátky. Takovou cenu pro mě měla čeština.

 

Jo: A já se nikdy německy nechtěla učit. Když jsem poznala Lili, její první slova byla: „Jožko, musíš se naučit německy“. A já jí odpověděla: „Proč já se mám naučit německy, když ty se můžeš naučit česky.“ Jezdila jsem do Německa a vždycky jsem musela dostat tlumočnici. Nebyla jsem schopna naučit se nějaké německé slovo. Tma přede mnou, tma za mnou. Přijela jsem do Rakouska a dostala jsem paní, která emigrovala z Čech. V Karlsruhe jsem dostala Češku až ze Švýcarska. Měla jsem tlumočnice z různých zemí, ale Češka stála... Vždycky jsem měla to štěstí, takže jsem si nikdy nedělala starosti.

 

??: A pak přinutila svého syna studovat němčinu...

 

??: Můj tatínek se narodil ve Vídni, žil tam 11 let a když se vrátil do České republiky, tak si nerozuměl se svými sourozenci. On jenom německy, oni zase česky. A nás jako děti německy nikdy nenaučil, jeho němčina vůči nám se omezila na „aufstehen, in die Schule gehen“ (vstávat, do školy). Jediné co nás naučil, byla říkanka: Byla jedna Mutter – matka, prodávala Äpfel – jabka, měla Garten – zahradu, přišla ji tam Ziege – koza, sežrala ji Kraut – zelí. Mutter- matka vzala Prügel – klacek, usekla ji Schwanz – ocásek.

 

– – –

 

Ma: Mám obchod se zdravou výživou. Začínám se setkávat s lidmi, kteří hledají jakousi podporu. Hledají slova útěchy, hledají, jak z té nemoci ven. Přichází od lékařů a jsou zcela zničení.

 

Li: Výživa je zcela důležitá složka zdraví a když dobře poradíš, uděláš velmi mnoho.

 

Re: Je tu ale také ještě něco jiného. Když k tobě přichází lidé, je to vedení Pána. Máš být nástrojem. A už jenom to, že jim nasloucháš, je pro ně velká pomoc. A k tomu se přidává strava.

 

Ma: Někteří hledají vyloženě morální útěchu. Lékaři se k nim chovají vyloženě arogantně.

 

Re: V rozhovoru, při naslouchání se mohou pacienti vypovídat a dostanou tím od tebe sílu. Bůh má i v této zemi Své posly světla. Měli bychom ho nechat působit. Posílá ti bratry a sestry, aby se mohli vymluvit. Ty jim ve spojení s Pánem nasloucháš a záříš k ním lásku. Když se rozhovory prohloubí, když se pak budou ptát na hlubší otázky, když položí otázku „proč“, budou se ptát po Bohu, nechej se vést, určitě najdeš správnou odpověď. A možná budou mít zájem přijít do tohoto společenství. Pak může pomoci Jožka silnými léčivými silami.

 

Zi: Mám podobný problém. Začínají ke mně chodit lidi, kteří se dozvěděli o mém uzdravení. A chtějí pomoc. Já se je snažím navést na duchovní cestu. Oni chtějí, ale spíše by ze začátku potřebovali něco víc. A nejsem si jistá, co si můžu dovolit.

 

Re: Při tom všem bychom si my sami neměli dělat žádné starosti, ale důvěřovat zcela Pánu. Neříkat „já“, ale „Ty skrze mě“. A řekneš to správné, protože Pán ti to vloží do myšlenek. Řekneš přesně to, co potřebují lidé, kteří k tobě přichází.

 

Li: Tak jako by vám Renata ráda pomohla, abyste přijímali vnitřní slovo, tak já cítím v srdci, že vám mám dodat odvahu, že všichni můžete léčit. Když jsme oddáni Bohu a vložíme vše do jeho vůle, můžeme používat všechny léčivé síly. Samozřejmě je předpokladem, že máme toto přání v srdci. Ale když máme přání, když jsme pokorní podrobit se vůli Boží, smíme se skutečně cvičit v rozdávání a posílání síly zdraví, světla. Příležitost se pak najde.

 

Re: Aby se síly vyvíjely a sílily, můžeme léčivé světlo posílat ke všem možným lidem. Uvidíme někoho na vozíku a budeme k němu hned zářit léčivé síly „Pane, nechť je s ním Tvé požehnání“. Nebo si budou hrát na ulici děti. Necháme znovu proudit léčivé síly, řekneme „Pane, nechť je s těmito dětmi Tvé požehnání“. Nebo také u zvířat, třeba když nás rozradostní ptáček, jak jsme slyšeli v modlitbě, i do světa zvířat můžeme svýma rukama vyzařovat léčivé proudy a dík. Jinými slovy: jsme stále nástroje a stálým používáním se stane kanál stále silnějším a svobodnějším, kanál pro síly našeho Pána.

 

Li: Ještě bych chtěla doplnit Renatu. Můžeme také přibrat rostliny. Jožka mi včera ukázala na zahradě ořech, za nějž se modlila. Ale jak vypadal ořech předtím, to může vyprávět sama. Dnes vypadá skvostně.

 

Jo: Lili ke mně přijela a den předtím soused vyhazoval ořech, který chtěl zlikvidovat. Chtěl ho vyhodit, takže byly potrhané kořínky a rýčem osekaná kůra. Měla jsem ten stromeček zasazený a řekla jsem Lili: „Podívej na toho chudáčka, nemám ořech a chtěla bych, aby rostl.“ Sedli jsme si k němu a modlili jsme se. Ten ořech tak rychle rostl a už druhý rok má ořechy a větve až na zem. Vzpamatoval se.

 

Ještě k té energii. Když jsem začínala na duchovní cestě, stalo se, že se nám na střeše uvolnila taška a vletěl nám na půdu pták. Neměl tam nic k pití ani k jídlu, byl skoro mrtvý. Manžel šel na půdu a našel ho tam. Já jsem zrovna přijela z Německa, kde jsem slyšela něco o energiích a řekla si „proč bych to nezkusila“, manžel se smál, že prý co dělám, když ten pták už je mrtvý, můžeš rukama mávat jak chceš. Já toho ptáčka držela a dýchala na něj, postavila jsem ho na zem a on stál. Vařila jsem oběd a musela jsem utíkat dolů k plotně a tak jsem nechala ptáčka stát. Zamíchala jsem zásmažku a utíkám za ptákem, ale ten byl pryč – na stromě, na větvi. Můj muž na to koukal, řekl, „Kde je pták, kočka ti ho sežrala?“ „Ne je na stromě,“ odpověděla jsem. A pták uletěl. Od té doby vím, že energie fungují a že je můžu zkoušet.

 

Experimentovala jsem hned pak i doma. Přišel manžel, že ho bolí záda a nemůže se hýbat. Nic jsem mu neříkala, aby se nesmál. Řekla jsem mu, ať si lehne a namazala jsem ho. Teď už nechodí, že ho bolí záda. Zjistila jsem, že masáže pomáhají a přitom jsem se žádné speciální masáže neučila. Když masíruji lidi, kteří chodí k masérům, ke specialistům, říkají „kde ses to Jožko učila, to je tak nádherný, to se nedá srovnat s maséry. Oni nás domlátí, že ani chodit nemůžeme.“ A já jenom dělám mále kroužky. A cítím, kde v páteři je to ztvrdlé. Zajímavé je, že je to přestane bolet na delší dobu. Nepotřebují jich deset jako od maséra, stačí jim 2–3. A když mi Zdenka řekla o Zině, tak jsem řekla, že se zabývám s lidmi se srdíčkem a s páteří. Ale co s rakovinou? Ale když to jde se srdíčkem, proč by to nešlo s rakovinou? A teď je té rakoviny tolik.

 

Li: Tak máte na Jožce příklad. Ta se učila a měla odvahu to zkusit. Udělejte to tak!

 

Zi: Mám trochu obavy, abych dokázala rozeznat jestli je to v Boží vůli, že můžu energii dát, anebo jestli je to má svévole. Asi mám strach, abych to nepřetáhla.

 

Li: To je otázka, na kterou už čekám. Bůh chce zdravé a radostné děti. To je nejvrchnější motto. Když tedy jednoduše v srdci řeknu „Děj se vůle Boží,“ musí se člověk uzdravit. Otázkou jen zůstává, jak rychle člověk sám k sobě zdraví připustí, jaké kroky vnitřního učení ještě potřebuje. To ví Bůh, to ví duše. To mě nemusí zajímat. Jsem nástroj a vím, že se smí uzdravit. Kdy? To je božská záležitost a záležitost duše.

 

– – –

 

??: Dostala jsem se teď v práci do agresivního prostředí, zvládám to v pohodě, ale přijdu domů a jsem agresivní, uvolňuje se to doma. V práci to zvládám, ale pak to vyteče.

 

Re: Hádáš se s mužem?

 

??: Nemůžu to zadržet, je to ve mně.

 

Re: To je znamení, že v práci přijímáš špatnou energii. Udělej to jinak. Vyzařuj to od sebe.

 

??: Já to zkouším, tam to funguje, ale pak se to vysype jinde.

 

Jo: Jsi jako houba, která něco nacucává. Kdybys byla láskou, nebyli by lidé v tvé práci schopni být agresivní. Oni začnou být také láskou. To je naším úkolem, abychom se naučili lásku rozdávat. Měla bys ještě víc pracovat na lásce a sama se stát láskou. Nikdo na tebe nebude moct.

 

Ha: Pěkně řečeno...

 

Li: Jsou to lidé nebo stroje?

 

??: Lidé, kteří holdují alkoholu – pracuji v hospodě.

 

Li: Můžu vyprávět příklad z vlastní zkušenosti. Měla jsem velmi mnoho přednášek na téma „Síla pozitivního myšlení.“ Jednou jsem měla takovou přednášku v zadním sále hospody. Po přednášce měli posluchači příležitost položit otázky. Přesně v přestávce se otevřely dveře hospody a vešli tři nebo čtyři opilí lidé. Posadili se a pak rušili. Oni nekladli otázky, jenom se bavili, že je to nesmysl. Samozřejmě jsem se modlila a v první pauze, kterou vůbec dovolili, jsem řekla: „Skvěle, slyšeli jsme teď o síly myšlenek, a teď se to budeme všichni snažit zrealizovat a darovat těmto lidem lásku.“ Možná bych ještě předtím měla říct, že posluchači byli už předtím nevrlí kvůli tomuto rušení. Všimla jsem si tedy, že byli ihned připraveni to zkusit. Člověk mohl skoro vidět, jak se zpříma posadili a začali se soustředit. Tak se posluchači utišili, já taky, začali jsme se modlit. Netrvalo dlouho a ti čtyři se postavili a opustili místnost. Lepší ukázku jsme mít nemohli.

 

Ha: Možná měli žízeň...

 

Li: To je jedno, proč opustili místnost. Ale tam, kde jsme byli my, byl zase klid a my jsme mohli zase pokračovat.

 

Ha: Taký bych chtěl vyprávět jednu historku, protože je taky krásná a protože se hodí přesně k tomu, co řekl před chvílí Jožka. Neexistuje žádná skutečná ochrana nějakou technikou nebo něčím jiným, čím by se člověk mohl chránit před vlivy zvenku. Zažil jsem následující příhodu. Byl jsem pozván na jednu výstavu, na výstavu ezoteriky. Večer před výstavou jsem si lehl do postele a prohlížel si seznam vystavovatelů, co všechno tam bude. Čtení z kávové sedliny, jasnovidci, věštci, všechno možné. Každý stánek něco jiného, u jednoho například stálo napsáno: „Rozpustíme vaši karmu za 10 marek.“ A vrcholem byl stánek ohlášeného Antikrista, který už má ve světě své zástupce. A tady jsem dostal trochu strach z té spousty temnoty. A pomyslel jsem si, musím se nějak chránit. A s touto myšlenkou jsem usnul. A v noci jsem se probudil a byl jsem v rozhovoru s Pánem. A ten se mě zeptal: „Kdybych já, Kristus, šel na takovou výstavu, musel bych se chránit?“ Řekl jsem: „Ne, ty ne.“ A on se zeptal: „Proč ne.“ „Protože ty jsi láska,“ odpověděl jsem. A pak mi pověděl: Tak se také staň láskou.“ To je to, co říkala Jožka. A já šel na tu výstavu jinak. Všechny jsem miloval, všechny jasnovidce, věštce, všechny odečítače z kávových sedlin. Byla to nádherná výstava a nádherný zážitek.

 

Jo: Takové prostředí jako je hospoda navštěvují agresivní lidé. Ale když do nich vložíš lásku, můžou být v hospodě agresivní a doma jsou ještě agresivnější. A když jim dáš lásku, můžeš je zachránit a rodina prožívá něco jiného. Chlap nepřijde domů, všechno neroztříská, ale usne.

 

Re: V hospodě se starají o tělesné blaho, jídlo a pití. A ty se můžeš starat o duševní blaho.
??: Ale pak to se mnou lomcuje doma.

 

Li: Říká se učený z nebe nespadl, stačí když máme dobrou vůli, i když to ještě neumíme, Pán pomůže. My všichni máme v sobě lásku, jenom tomu nevěříme. Musíme ji používat. Když jsem v modlitbě přišla k Pánu se stejnou prosbou o lásku, byla jeho odpověď: „Co ti mám darovat, všechno je v tobě.“ To platí pro každého.

 

Ha: A teď následuje pomoc Pána v následujících krocích: Když jsme ochotni tuto lásku, která je v nás, svobodně žít, ukáže nám, kde to ještě neumíme. Řeknu jednoduchý příklad: Ráno jdu do modlitby a řeknu si „dnes budu obzvláště přátelský.“ A když si večer člověk zrekapituluje den, zjistí, že bylo mnoho, mnoho situací, kde člověk přátelský neuměl být. A pak přijde pomoc Pána: „Podívej se, proč.“ A když jsi pak připravena tyto slabosti v sobě poznat a změnit, tak je zde pomoc Pána tady, aby si zesílila. On nám tuto práci neodebere, ale dá nám k tomu Svoji pomoc a sílu.

 

??: Já jsem to pochopila, že asi nemám léčit, ale mám jít do takového prostředí. Když jsem měla klidnou práci, dostala jsem impulz „musíš jít“ a táhlo mě to tam.

 

– – –

 

??: Můžu říct něco o léčení v jiném stylu. O duchovnu jsem ještě vůbec nic nevěděl, je tomu asi tak 25 let. Jezdil jsem jako strojvůdce. Tehdy byly lokomotivy dost závadové, takže jsme je museli na trati „léčit“. Jednou asi ve 2 hodiny ráno jsme stáli ve Veselí na Moravě a čekali na osobní vlak, čekal jsem na odjezd. Ale pak jsem chtěl jet a mašina nic. A tak jsem prošel základní věci a závadu jsem nenašel. Lidi samozřejmě byli nervózní: „Vlakvedoucí, co je?“ Já se uklidnil, lehl si. Skoro jako bych usínal, bylo to asi půl hodiny. Najednou jsem se probral, šel na neznámé místo, našel elektrický spoj, který způsoboval závadu a rozjel se. To je to „léčení“, technické. To léčení musí být k tomu člověk připraven, ovládat schémata, pak mu Pán pomůže, ale musí znát. A to je to co bychom potřebovali, to schéma tady.

 

Li: Tato otázka, která byla nadhozena, mě také zaměstnává. Budu schopna léčit lépe, lépe se zaměřovat, když budu přesně vědět, který orgán nějak nefunguje. Nebo stačilo by, kdybych to nevěděla a jednoduše nechala proudit?

 

Re: Jednoduše proudit, jsme nástroje. Necháváme dít se. Ale jestliže jsi léčitelka, Pán ti vloží myšlenky, jak můžeš člověku pomoci se uzdravit ještě zvenku.

 

Ha: To jsou dvě věci: Jedna je čistě duchovní. Přijímáme sílu a používáme schopnosti nám darované. Můžeš to přenést na každou tvůrčí práci. Skrze toho, kdo umí malovat, proudí síla stejně jako skrze toho, kdo neumí malovat. Oba nechávají proudit. Ale nadaný malíř k tomu ještě přidává talent.

 

Jo: Budu mluvit ze své zkušenosti. Při léčení se nestarám, vím, že Pán vedle staví duchovní lékaře, a tito duchovní lékaři mi také někdy do slova a do písmene vedou ruku, kam ji mám položit a zářit do temné energie. Nestarám se, jestli se orgán jmenuje tak či onak, prostě temnota se rozpustí a energie proudí.

 

Popovídám teď o jednom konkrétním případu. Jde o Petra, byl to případ, kde na tom byla rodina velmi špatně. Když jsem vstoupila do toho domu, myslela jsem, že na mě spadne i strop. Zdálo se, že nebudu moci vkročit do toho domu, že budu zadržena. Byly to pouze temné duše, které na ně byly napojené a já jsem jenom řekla, ať se jdou se mnou učit lásku. Mohla jsem klidně vstoupit do toho domu a cítila, že někteří tento dům opouští. A pořád máme kontakt a situace se stále zlepšuje.

 

Teď přišla Klárka s knížkou Co nám tělo říká, dala mi tu knihu číst – já se na ni zběžně podívala a řekla, že se někomu bude hodit. A chtěla jsem ji okopírovat. Tuto práci dostal právě Petr, který se léčí. Když tu knihu kopíroval, tak byla nakopírovaná velmi chaoticky. Klárka v tom poznala ten chaos, ale dala mi ji tak, jak ji Petr nakopíroval. Začala jsem tu knihu číst a rovnat ji. A najedou jsem se spojila s energií Petra a Pán mě přivedl na takovou stránku, kde byla černá skvrna a řekl: „Vezmi ubrousek a umyj to.“ A já to začala umývat suchým ubrousek, ubrousek zčernal a kniha se začala čistit. Nedalo se to ještě úplně vyčistit, ještě tam male skvrny zůstaly, ale najednou celá stránka šla krásně číst. Barva byla smývána současně z obou knih – z knihy Petrova života a z knihy, kterou pro mě kopíroval.

 

Zůstala jsem z toho překvapená, věděla jsem, že v té rodině muselo být něco temného, ale ta rodina sama o sobě neměla sílu, aby to uvedla do harmonie. Tak jsem to dostala za úkol, abych to očistila já. Nevím, co tam bylo, nevím, proč jsem to musela udělat. Mirka může říct, jak se stav Petra zlepšil, jak zvládl týden v Tatrách a zda by vůbec byli schopni před rokem to absolvovat. Petr už může chodit mezi lidi a sám se chytá práce. Na světě neexistuje žádná nemoc, aby na ni nebyl lék – jde také o to, zda to rodina chce dát do pořádku. Když přicházíte k nemocnému, nikdy se to netýká jen toho nemocného, ale je to souhrn celé rodiny.

 

Re: Rodina je většinou osudové společenství. Setkáváme se z minulých inkarnací.

 

Ha: A mnoho příčin nemocí leží v konfliktech rodin.

 

Jo: Proto když léčíte pacienta, musíte léčit celou rodinu. Proto dostáváte požehnání, že pomáháte nejen jedinci. Ale ten může zase pomáhat. Tím se rozšiřuje světlo.

 

Li: Můžete také léčit s pomocí stravy. Říkám to mnoha svým pacientům, kteří mi přináší vodu z domu a u níž pak zjistím, že ta voda není vůbec dobrá. A řeknu jim: „Modlete se za vodu, žehnejte vodě“.

 

Jo: Léčit i tu vodu, všechno léčit, protože lidstvo si tak své prostředí, které je mu určeno, že mu zkazilo. Potraviny, vzduch, voda jsou zkažené. Do všeho vkládejte lásku.

 

Ha: Je tomu jistě tak, že mnoho toho, co jíme, je otráveno. Ale máme v sobě však úžasnou sílu to proměnit. Povyprávím vám teď skutečnou příhodu z Japonska, jak může naše modlitba dostat zcela jiný rozměr. V Japonsku dělal jeden vědec s vodou velikou řadu pokusů. Zatím byla k dispozici jen v japonštině a v angličtině a první překlad byl do němčiny. Naše tělo je ale také složené z velké části z vody. A naše myšlenky mají daleko větší vliv na vodu našeho těla než na vodu, kterou pijeme. Naše vnitřní otrava, otrava naší vody je daleko horší než vnější otrava (otrava vody, kterou pijeme).

 

Li: Měřilo se, že každá myšlenka, kterou člověk pomyslí, má přímý vliv na činnost tělesných buněk. V buňce je mnoho složitých procesů, které se dají srovnat s pořádkem ve městě. Jsou přiváděny potraviny a odváděn odpad. A tyto procesy jsou dobrou myšlenkou buď bezprostředně podporovány, nebo poškozovány. Vliv je přímý a měřitelný. V principu je to vše, co jsem chtěla říct. Ještě se můžeme zeptat: Který člověk dnes může být ve stáří zdravý, když všichni lidé myslí, že ve staří může být člověk jen nemocný? Musíme změnit celé své myšlení.

 

Ha: Ale pak také s tímto novým myšlením, které je zaměřené na Pána, máme možnost skrze naše ruce mnoho napravit. Udělali jsme u Lili pořádné pokusy, že člověk může toto pozitivní i negativní záření měřit. Vzal jsem si s sebou nějaké věci: deodorant, šampón, zubní pastu atd. Nejdříve jsme věci změřili. Pak jsme je dali do krabice, modlili se a položili nad ně ruce a měřili znovu. Před položením rukou nebyly věci pro člověka dobré. Po modlitbě se všechny negativní energie proměnily. A pak Lili řekla: „Nechej mě otestovat tvůj svetr.“ A pak řekla, že není dobrý, ten musíš vyhodit. A já: „To neudělám“. Modlil jsem se a teď ho můžu zase nosit.

 

Li: Je mnoho textilií, které pro člověka nejsou prospěšné. Ale většinu můžeme proměnit modlitbou.

 

Re: Přičemž modlitba nemusí být dlouhá, stačí pár slov: „Pane, prosím, Tvé požehnání“. Ten japonský vědec napsal například na jednu lahvičku jen kříž. Předtím vypadala voda na fotce velmi špatně. Byly tam dokonce ďábelské „grimasy“. Po namalování kříže byla složena z nejkrásnějších krystalů. Když se teď jdu koupat, žehnám vodě, aby mě očistila nejen navenek, ale i uvnitř.

 

Jo: To jsem také radila. Miluška si z toho udělala lázně. Když přišla asi před rokem, tak jsem jí řekla: „Tak si stoupni.“ Pomyslela si, jestli jsem na hlavu, že ona prý nemůže stát. A bosky už vůbec ne. A dneska už může bosky i chodit. Udělá si koupel, požehná vodě, dá si tam svíčky. A manžel se jí také směje, co tam čaruje. Hlavně že chodí a že se o sebe postará. Není nic horšího, než když musí čekat na někoho, kdo ho obslouží.

 

Li: Tady mě napadá otázka, kterou jsem chtěla položit už dřív. Může si člověk v této zemi vybrat lékaře, nebo musí člověk chodit k tomu lékaři, kde bydlí.

 

??: Může si vybrat.

 

Li: To je možná i rada pro sestru, která pracuje v obchodě – změnit lékaře. Když si nějaký zákazník v obchodě stěžuje, můžeš mu poradit změnu lékaře.

 

Jo: Může jít k normálnímu lékaři, pokud není tak vyvinut, aby vše pochopil. Ale než jde k lékaři a ty to víš, můžeš se pomodlit za lékaře ty. Protože my nesmíme třídit lékař lepší horší, ale všechny zahrnout do lásky. Když Zina chodila na chemoterapii, říkala jsem jí, ať se modlí za lékaře a za sestry, i když jsou protivní. Lékař ovlivněný modlitbou namíchá ten nejlepší lék. Chemoterapii výborně snášela, neměla problémy, které měli jiní.

 

Re: Mám velmi dobrou přítelkyni, která také podstoupila chemoterapii a ozařování. A když přišla pod ozařování, požehnala ozařovací přístroj a vložila se zcela do vůle Pána. Zatímco jiní pacienti měli popáleniny, ona ozařování velmi dobře vydržela. Pak jsme o tom žertovali.

 

Mám ještě jednu připomínku: Když mám nějaké onemocnění, můžu požádat Pána, aby mi ukázal lékaře, který mi může pomoci. Přiklad: Když jsem měla první operaci krční páteře, našla jsem lékaře v někdejší NDR. Tento lékař, jak jsem později zjistila, žehná svým pacientům a svým přístrojům, a prosí Pána, aby mu vedl ruku. V někdejší NDR se tomu málo věřilo, vládl tam komunismus. A asistenti lékaře to s posměchem vyprávěli pacientům. Ale lékař se nenechal zviklat a já byla dobře operována, velmi dobře.

 

Ha: Ještě něco mě napadlo, to platí pro tebe (Zi) a pro tebe (Ma), protože jste se ptaly, co dělat s lidmi, kteří za vámi chodí s otázkami a prosbami o pomoc. Mě nejvíce dojalo, když ten, koho jsem se ptal, vyprávěl nějakou vlastní příhodu. Nemusím vyprávět o Bohu, ale řeknu: udělal jsem to tak a mám s tím dobré zkušenosti, uzdravil jsem se a když to uděláš také tak, a když o tom chceš něco vědět, jsem tu pro tebe.

 

Meditace: Zavíráme své oči. Jdeme zcela do nitra a cítíme, že jsme pupenem. Kolem nás jsou listy, které nás ještě obklopují. Hýbe se v nás život. Víme, že jsme na vinném keři Pána. Jakou částí tohoto keře se staneme? Budeme květem, listem nebo plodem? I když to ještě nevíme, těšíme se na úkol, který na nás čeká. Slunce svítí a my cítíme teplo. Listy pupenů se otevírají. Proudí námi hluboká radost. Rozhlížíme se. Vidíme své bratry a sestry. Vidíme listy a květy. Napínáme se vstříc světlu. Pane, oslovujeme Tě. Děkujeme Ti, že na tvém vinném keři dostáváme život. Ještě nevíme, jak nás dále povedeš, ale v hluboké radosti Ti děkujeme, že z Tebe žijeme. V hluboké radosti Ti děkujeme, že nám chystáš úkol. Naplníme, co v Tvém jménu budeme smět naplnit. Děkujeme Ti, Pane. Amen.

 

– – –

 

Má milovaná malá skupinko! Zůstaňte v myšlenkách na vinici, seskupte se kolem Mě. Podívejte, roztahuji svůj plášť, je velký a široký. Sedněte si na něj, pojďte zcela ke Mně, neboť chci dnes do vašich srdcí vložit svoji hlubokou lásku k vám. Tato láska vás má zcela naplnit, prozářit vaše tělo a zatřást vaším srdcem, abyste stále znovu vzpomínali na tento den, kdy jsem vám zcela zeširoka otevřel Své srdce, abych vás převroucně objal, abych vám daroval pocit hluboké jednoty mezi Mnou a Mým dítětem.

 

Pojď Mé dítě, vyzývám tě ještě jednou, zcela blízko ke Mně. Volal jsem vás, slyšeli jste Mě. Požehnal jsem vám, Mé požehnání naplnilo vaše srdce, namaloval jsem na vaše čelo svatý kříž a vy jste obnovili svoji přísahu, kterou jste mi kdysi dali v čistých nebesích. Nyní nechávám proudit do vašich srdcí svoji lásku, neboť jste se připravili na tento dar milosti. Má láska vás naplňuje. Vaše srdce s každým úderem jásá a ukazuje svoji radost, Mé dítě.

 

Mé milované dítě, byly mezi námi světy, ale teď jsi na Mém srdci. A já tě objímám. Láskyplně tě hladím po hlavě a tiše ti šeptám: Mé dítě, miluji tě. Pociť tuto hlubokou lásku a nechej ji proudit dál ke všem mým dětem. Nechej ji proudit do světa, aby se dotkla celého Mého stvoření a nechej ji proudit dál – přes všechny sféry, až do tvého domova, Mé dítě. Tam na tebe čekají tví milí, tvá duchovní rodina, která s tebou prožívá strach, protože ví, že cesta po Zemi je těžká. Ale teď, když k nim dorazil tvůj paprsek světla, ví, že jsi dospělo domů.

 

Dospělo jsi domů, na Mé srdce. Nic nás už nemůže oddělit. I když tu a tam osud ještě osud sehraje roli, Mé dítě, nikdy ode mě neodvracej pohled. Tak se veškerý osud vzdálí a jenom se tě dotkne, protože to tak ještě musí podle zákona karmy být. Co se ti tak může stát, když spočíváš na Mém srdci. I když potáhnou temné mraky, září Mé slunce, prozařuje mé slunce tyto mraky a naplňuje tvé srdce radostí. Vložil jsi svoji ruku do Mé. A společně, Mé milované dítě, kráčíme temnotou. Jsi Mé světla, skrze které zářím a osvětluji tuto Zem, tento svět.

 

Slyš, má ovečko, slyš můj hlas a vtiskni si hluboko do srdce dobrotu a lásku. Přijdou ti, kteří budou svádět, nechají dít se divy, objeví se znamení kříže a jiné věci. Nenechej se nikdy zmást, Mé dítě. Tvůj pohled nechť stále spočívá na Mně. A poznáš falešná znamení a zázraky a toho, kdo za tím stojí, aby jako vlk v beránčí kůži zmátl Mé ovečky. Teď znáš Můj hlas, ne skrze lidská ústa, ale tak, jak ho vnímáš ve svém srdci. Teď v tomto okamžiku. A když uslyšíš falešné proroky, pohlédni na své srdce, že to nejsem Já. Neboť Mé ovečky znají Můj hlas.

 

Mé milované dítě, víš, že jsi pro tuto zem poslem světla. Víš také, že se neomezuješ na tuto zem, neboť Mí poslové světla jsou univerzální. Neznají žádnou příslušnost k nějakému státu, neboť všechny děti jsou Mé děti. A tak jako já nerozlišuji mezi národy a rasami, tak nemáš také ty rozlišovat. Potřebuji tě, Můj světlonoši, podívej, na vinici dozrávají hrozny, já jsem vinný keř, vy jste vinná réva a sklizeň stojí přede dveřmi. Jste dobrými plody, jste nebeskými plody. Nuže putujte a proměňujte jako andělé po Zemi. Vím, že to není snadné, zůstat v kmitání, které dnes cítíte. Příliš vás sžírá tento svět. Proto vám vkládám do srdce Svoji lásku, abyste si stále znovu vybavovali tento pocit a v této vzpomínce dospěli znovu do Ducha, ke svému pověření na této Zemi.

 

Je zcela jedno, Mé milované ovečky, kde působíš na této Zemi, zcela jedno jakou práci děláš, věz, dosadil jsem všude své nástroje. Tvým úkolem je zářit a vyzařovat lásku tam, kde v nynějším životě stojíš. A mysli stále na to, Mé dítě, že nikdy nestojíš samo. Jsme tam oba, sjednoceni. A bojujeme o světlo, aby vznikla nová Země a nové nebe a všechno utrpení konečně skončilo. To je cíl, Mí milovaní, a vy připravujete cestu, aby Má láska skrze vás vyzařovala a dotkla se všech Mých oveček, které bych všechny rád přivedl domů.

 

Ony neslyší můj hlas, moje ovečky, které jsou ode mě ještě vzdálené, nemůžu se k nim dostat, ale skrze tebe, Můj světlonoši, může má láska proudit, protože neseš kmitání této Země. A proto může světlo skrze tebe dorazit k Mým ovečkám. Kdekoliv tedy stojíš, věz, že jsi poslem světla. Ještě jednou, ó Mé velmi milované dítě, do tebe proudí Má hluboká láska. Milovaná duše, Má nevěsto, podívej, jsem zde, tvůj ženich. Světlo tvé lásky v tvé lampičce jasně hoří, a já tě beru za ruku. Pojďme spolu dál spojeni. Nuže pojď, Amen.

 

– – –

 

Mí milovaní, nazval jsem Své posly světla také jako světlonoše, jako vinou révu na Mém keři. Vy jste ti, kteří se postavili na Moji stranu. A tak chci navázat a ozřejmit vám, o co jde v tomto boji, který svádí temnota a světlo. Víte o pádu, víte, že se mnoho bratrů a sester ode Mě odvrátilo. Pádem vznikly oblasti vně nebe a nakonec i hmota. Ale já jsem Bůh lásky a nemůžu zatratit žádné své stvoření. Přivedu vše zpátky do světla.

 

Tomu chtějí zabránit síly, které jsou stále ještě proti Mně a které dlouhou dobu v neviditelné i viditelné sféře bojují proti světlu. S vámi se vydal z nebe nepřehlédnutelný počet andělských bytostí, aby při tomto vedení zpátky pomáhali. To znamená, že jste opustili nebe a vstoupili jste do této hmoty pro Mě. Důvodem, proč jste to učinili, je jen a pouze láska ke Mně a k vašich duchovním bratrům a sestrám. Počet těch, kteří stojí na straně světla, je nepřehlédnutelně velký. Ve všech zemích jsou Mí poslové světla inkarnováni. A všude slyší ve svém srdci Mé volání.

 

Říkám vám to, abych vám dodal odvahu. Vypadá to, jako byste byli malá skupinka. Ale toto zdání klame. Jste jednak podporováni z duchovní strany, jednak je mnoho těch, kteří jsou inkarnováni, aby se mohli dát na Moji cestu a najít cestu ke světlo a postavit se na vaši stranu. Jste malým předvojem, jste pionýři. Šli jste do tohoto života, do této země, do tohoto pověření, abyste bojovali ze Mě a za světlo.

 

To můžete činit a budete to činit svými slovy a činy. Budete zvěstovat moji lásku, i když si toho nebudete někdy vědomi. A skrze vás oslovím mnohé, v nichž plane stejná touha jako ve vás. Jsem ve vás jako věčná síla a i když se někdy zdá, že protistrana získává převahu, nemůže se to nikdy stát, protože světlo nemůže být nikdy poraženo. Ještě jednou, Mí milovaní, vám dodávám odvahu. Touha, která ve vás hoří, je tím, co vás nechá zvítězit. Kdykoliv vám to bude možné, zaměřte tuto touhu ke Mně. A nic se vám nemůže stát. Těším se s vámi na naši společnou, úžasnou dobu, která je před námi. Amen.

 

– – –

 

Mé milé děti, Já, láska, jsem k vám mluvila. Vložil jsem do vašich srdcí svoji hlubokou lásku. Jděte domů do svého všedního dne ve vědomí, že ve dne v noci jsem ve vašem srdci. Když se ráno probudíte, vězte, že jsem láska Pána, skrze Mě kráčí po této Zemi Pán. Když se pak večer uložíte ke spánku, znovu si uvědomte, že skrze mě přichází Pán na Zem. Radujte se, neboť Já, Pán, láska jsem vás volal, vzal jsem vás za ruku. Žehnám vám, milované děti. A toto požehnání platí dnes a na věky věků. Amen.

 

– – –

 

Milované děti, ponořte se do hlubin této lásky, z které se ve vás rodí milosrdenství. Milosrdenství a láska jdou ruku v ruce spolu, buďte milosrdní k těm, kteří vás k sobě vůbec nechtějí pustit; proto jejich tvrdá srdce dvakrát zahrňte láskou. A oni uslyší Mé volání skrze tuto lásku, která jejich srdce obměkčí. A tak mi pomůžete propojit všechny bratry ruku v ruce. Líbám vás, miluji vás a také já na vás vylévám milosrdenství lásky. Naplňte svá srdce až po okraj a čerpejte, čerpejte stále, kudy chodíte. Jak jednou srdce naplníte, nikdy nevyschnou. Mír a láska s vámi od věčnosti k věčnosti. Amen.

 

– – –

 

Milovaný Pane, v hlubokém povzdechnutí člověka, ve vědomí všech lidských slabostí, k Tobě vzhlížíme a děkujeme Ti. Děkujeme ti za láskou, kterou jsi vložil do našeho srdce, děkuje za kroužek bratrů a sester, děkujeme, že smíme být Tvými nástroji. Z hloubi duše slibujeme, že slovo, které jsi na nás směřoval, slovo lásky si provždy uchováme. Že se každý den znovu budeme snažit být Tvými posly světla zde na Zemi. A když přijdou potíže, ó Pane, budeme zase myslet na slova, která jsi na nás směřoval. A chytíme se pevněji tvé ruky, abys nás vedl potížemi a my tak necítili tíhu Země. Ó Pane, naše duše by nejraději letěla domů k Tobě. Ale náš slib nám v tom brání. Nechceme zůstat smutni při myšlence, že ještě musíme jít po Zemi, ale plni radosti naplníme naše pověření. Země je přece posvěcena Tvým krokem, ó Pane. A my smíme tvé kroky následovat. Uvědomujeme si Tvoji všudypřítomnosti, děkujeme Ti z hloubi duše za všechnu milost lásku a milosrdenství, ó milovaný Pane. Amen.

 

– – –

 

...

 

Mé milé dítě, cítíš ještě teď moji blízkost. Vidím, jak je tvé srdce zapáleno láskou ke Mně. A pokládám s požehnáním svoji ruku na tvoji hlavu. Jdeme teď společně do budoucnosti. Do konce tohoto života zde na Zemi budeš vždy pociťovat moji blízkost.

 

– – –

 

Otče, vzal jsi nás za ruku a vedeš nás. Dej, ať se pevně držíme a při prvním klopýtnutí se nepustíme. Je těžké kráčet po této Zemi. Ještě těžší je vidět utrpení. Kéž by to již brzy skončilo. Děkuji ti, Otče, za sílu, kterou nám dáváš.

 

Má milovaná dcero, nástroji mého milosrdenství. Tak jako jsem kdysi roztáhl své ruce na kříži, abych objal všechny své děti, tak roztahuješ své ruce také ty, abys objala všechny trpící, které k tobě přivádím. Následuješ mé kroky, které jsem šel před tebou. A protože jsi z milosrdenství, pociťuješ tak silně utrpení. Dívej se stále znovu na Mě a vlož utrpení dětí na Mě, jinak to bude pro tebe těžké na nesení. Dej mi zátěž a nechej skrze sebe proudit sílu, sílu milosrdné lásky, které vychází ze mě a skrze tebe září.

 

Má proudící láska tě také stále obdarovává silou, kterou potřebuješ. Vlož jen s důvěrou svoji ruku do Mé a pak můžeš zakopnout jen do Mé náruče. A zakopnutí bude znamenat blaženost – být u Mě. V prvním okamžiku se lekneš, Mé dítě, milá dcera, pak se podíváš a uvidíš Mě, který jsem tě zachytil. A pousměješ senad sebou, proč jsi musela zakopnout. Má milovaná dcero, jsi silná duše se spoustou síly z lásky-milosrdenství. Svěřím ti mnoho svých dětí, potřebuji tě. Jsi silné světlo pro tuto zem tady a ještě jednou proto dostaneš všechnu sílu a Mé požehnání. Mé milé dítě, tak pojďme dál do tvé budoucnosti. Jak jsi řekla, každý den je nový den, nový den se Mnou, pro lásku-milosrdenství. Amen.

 

– – –

 

...

 

Milovaná duše, láskyplně tě hladím po rukou, které nesou bolest a utrpení. Bolest a utrpení této Země, které jsi vzala statečně na sebe, tak jako já svůj kříž. Jsi tedy nositelkou kříže. Ale neneseš ho sama. Nesu ho Já a ty mi přitom pomáháš. I když tě část kříže, kterou neseš, tlačí, září k tobě všechna Má síla a láska, abys naplnila na Zemi své světelné pověření. Měj důvěru, tvé onemocnění se utiší a nebudeš už mít bolesti. Ale dokud ještě neseš tento kříž, mysli stále na to, že ho neseš pro Mě. Neneseš jen svoji vlastní karmu, která je už jen malá, ale neseš také světový kříž. Má milovaná nevěsto duše, jsi tak statečná, zůstaň taková. Tvé srdce hoří láskou ke Mně. Raduji se z tebe. Tak spojeni pojďme do budoucnosti, Má milovaná duše. Amen.

 

– – –

 

...

 

Mé královské dítě, vstaň. Vzhlédni ke Mně. Nemáš přede Mnou klečet, neboť tě chci obejmout svojí láskou. Podívej, podávám ti ruku a ty nyní stojíš radostně vedle Mě. Pokora korunuje tvé čelo a tak je to správně. Neboť Mí poslové jsou od přirozenosti pokorní, přesto by se měli současně cítit jako královské děti. Každý anděl sklání svoji hlavu před druhým v lásce a pokoře, a také Já, Pán, se skláním ke Svým dětem v lásce a pokoře. Milovaná duše, proudí skrze tebe mnoho lásky. Také ty jsi vložila svoji ruku do Mé a tak skrze tebe působím, abych pomohl všem ovečkám, které potřebují moji pomoc. Soustřeď se stále na Mě, až k tobě přijdou lidé a poprosí o pomoc, oddej se mi slovem „Pane, Ty skrze Mě“. Budu hovořit skrze tebe a pomáhat své ovečce. Jdeš vstříc světlené a láskyplné době, naplňuje tě duchovní radost, Má milovaná, neboť stále více cítíš své působení jako posel světla. Tak pojďme spolu do této tvé budoucnosti. Ruku v ruce, Mé milé dítě. Amen.

 

– – –

 

...

 

Má milovaná duše, nechť je ti to symbolem. Tvá těžká doba je pryč, sice jsou ještě tu a tam temné mráčky na nebi, ale Jsem to Já, kdo před tebou rozprostírá koberec květů, neboť jsem tě pozdravil jako svoji nevěstu a máš se Mnou duchovně putovat po květech. Květy lásky, která skrze tebe proudí ke všemu bytí ve stvoření, ke člověku, kterého potkáš, a samozřejmě především v rodině, kde jsou ještě tu a tam potíže. Měj důvěru, že se potíže vyřeší, protože Já potřebuji své nástroje, své posly světla. Potíže se rychle vyřeší, aby pro Mě mohli Mí poslové světla působit zcela a úplně. Na tom buduj, Má nevěsto duše. A nedívej se na temné mráčky, ale dívej se na modré nebe, jak na tebe září Moje slunce. Květy u tvých nohou tě zdraví. Pojďme společně do Tvé budoucnosti. Amen.

 

– – –

 

Ha: Chci říct ještě jeden pocit. Zřídkakdy jsem zažil tolik lásky a oddanosti jako v této hodině. To bychom si Norimberku možná mohli vzít někdy za vzor.

 

Li: Bude to i tím, že Pán už skrze Renatu promlouval jako láska.

zpět