Tichá radost

Poselství - duben 2002/ll

Poselství - duben 2002/ll

zpět

Kroužek Lásky a Světla, 7. dubna 2002

 

Li: Cítíme společně, že Pán už je u nás. Dnes v noci padal sníh. Krajina je bílá a čistá. Slunce září světlo, jakoby Pán připravil vše pro krásné setkání. Jsme velmi vděční, že můžeme být u vás. V nitru jsme se vůbec nepřipravovali na to, co máme říkat nebo co budeme říkat. Přichází to teď spontánně z mého nitra, že vás tady tak zdravím, že se sama s radostí očekávám, jak se bude naše setkání utvářet. Bylo už krásné slyšet hudbu.

 

Re: Naváži na tato slova. Také já jsem ráda, že jsem ve vašem středu. Předáme den zcela našemu Pánu, Ježíši Kristu, a poprosíme ho o požehnání pro této setkání.

 

Jo: Jsem taky ráda, že je tak nádherný den. V noci, ve tři hodiny ráno, mi Pán připravil nádhernou cestu pro toto setkání. Mnohá srdce se pozvednou ke světlu. Mnoho temna ustoupí. Ustoupí jak z našich srdcí, tak z mnoha srdcí všech bratrů a sester na celém světě. Vysíláme světlu a lásku do Betléma, do chrámu, kde křesťané uctívají našeho Ježíše a v srdci jsme ve vnitřním chrámu i s těmito bratry a sestrami, s těmito kněžími, kteří jsou v tomto chrámu a také září světlo k nám. V našem nitru se rozesívá den, světlo je stále silnější a silnější. A také my jsme stále silnější a silnější, protože Ježíš je s námi. Stojí pevně při nás. Tak my na oplátku stojíme pevně při něm. Mí bratři a sestry, jsem láska, přicházím k vám jako láska. Spojuji vaše srdce láskou, abyste šli do světa jako láska a pomáhali všem těm, kterým ještě láska schází. Milujte a vyzařujte lásku k těm, kteří ještě neví, kam se dát. Vedou tvrdý boj sami se sebou a taky se svým okolím. Žehnejte na každém kroku. Žehnejte stromům, květinám, matce Zemi, aby ještě měla sílu, žehnejte těm dětem, kterým je dávána další možnost poznat cestu lásky, měli sílu unést vše, co ještě unést musí. Temnota ustupuje. Ustupuje před vším světlem. Rozplývá se. Objímáme všechny bratry a sestry na všech cestách, na všech úrovních jako láska. Amen

 

Já, Ježíš Kristus, jsem ve vašem středu. Žehnám vám. A kolem vás jsou shromážděni vaši andělé strážní a ještě mnoho dalších nebeských poslů. Vaše setkání je požehnané. Odpovím na vaše otázky prostřednictvím nástroje. A raduji se z vaší lásky ve vašich srdcích. Amen

 

Milí bratři a sestry, teď si budeme povídat. Můžete se zeptat na vše, co vám leží na srdci. Pán k vám později promluví v projevení. Jak se vám vedlo od té doby, co jsme se posledně viděli? Vyprávějte!

 

 

 

...

 

Na otázku, jak poznám, že je to Pán, kdo ke mně mluví, je jednoduchá odpověď, kterou mi Pán také dal. Pán je to tehdy, když se sama proměňuješ v lásku. Pak to muže být láska sama. Neboť temnota tě nemůže vést do lásky. Velmi jednoduché.

 

 

 

Al: Než jsme sem přijeli, ještě jsem se díval na únorové poselství, trochu jsem se zklidnil, měl jsem z toho velkou radost. Taky se tam mluví o Palestině, o tom, že máme pomáhat láskou lidem v oblasti nepokojů. A taky jsem procházel cvičení v knize 24, 25, že si máme najít kojence, že se máme stále učit na dětech a stále si odpouštět drobnosti, abychom mohli pomáhat jiným.

 

Re: Podíval ses také na kojence?

 

Al: Koukal jsem se na svého syna, ale to je přerostlý kojenec. Už má čtyři, ale už dva měsíce ho nekojíme.

 

Re: Proč jsem se na to ptala. Bylo by dobré, kdybyste si prošli jednotlivá školení, která se týkají životních úseků. Když kojenec křičí a je neklidný, ukazuje nám, jak jsme sami přišli na svět; kojenec je naším zrcadlem, že také my jsme s narozením zcela nesouhlasili. Jestliže je například klidný, plný míru, tak se kojenec raduje z narození na tento svět. Když pak pokračujeme, např. když se podíváme na dítě do třetího roku života, tak nám to ukazuje, jak jsme se chovali do třetího roku. Pán nás v tomto školení povede. A ukazuje nám přesně ty děti, které odpovídají stavu naší bytosti.

 

A tak se vytváří červená niť, která vede až do dospělosti. Jde o to najít tuto červenou niť a zrušit ji, pozvednout do světla. Například když se dítě schovávalo před dospělými, bylo ve škole zdrženlivé, pozorovalo ostatní lidi z dálky, neidentifikovalo se s nimi, jde o to poznat, že je třeba naučit se přistupovat k lidem.

 

To jen jako příklad pro červenou nit. Protože pak je to i ten dospělý, který si uchovává vzory chování. My jsme to v prvním kroužku v Norimberku udělali a pak na konci přišel akt odevzdání, kdy jsme sepsali všechny negativní vlastnosti a jakoby je spálili. Po této práci na sebepoznání jsme byli svobodní a mohli jsme začít sloužit Pánu. Z této skupinky pak vzniklo mnoho nástrojů.

 

 

 

Jo: Dostala jsem dotaz ohledně učitelů. Někteří učitelé přistupují k dětem, že oni mají nejlepší cestu a že učí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ano, řekla jsem, učíte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale také vkládáte do dětí neodstraněné negativum. Děti se brání, nechtějí to přijmout a tak vzniká agrese vůči modelu, vůči jejich přístupu. Učitelé by měli vědět, že je třeba změnit přístup k dětem.

 

Re: Náhody se nedějí. Dostanu přesně takového učitele, kterého potřebuji ke svému vývoji. Když vyzařuje něco negativního, je to pro mě výzva vyvíjet proti tomu negativnímu světlo. Už jako dítě. Jestliže v nás, kteří jsme už dospělí, leží nějaká agrese vůči učitelům, je naším úkolem, pokusit se porozumět učiteli. Učitel je taky jenom člověk. Má starosti v rodině a přináší je s sebou do třídy. A přesto se snaží přinést dětem to nejlepší, když jedná lidsky. Naším úkolem je porozumět mu, odpustit mu. A očistit dětství s učitelem, kterého jsme neměli rádi. Vždy jsem dostal takového učitele, kterého jsem si zasloužil. Je to těžké, ale je to tak.

 

Jo: Ptám se proto, že je tady hodně učitelů.

 

Da: A co znamená, když nějaké dítě kvůli přístupu učitele zanevře na určitý předmět a nechce se pak učit? Vzniká odpor žáka vůči učiteli a vůči předmětu, aby se ho učil a na druhé straně to, že s dítětem začnou mít rodiče starosti.

 

Re: Vím o těch problémech. Ale vím také, že dítě dostane takového učitele, jakého si zaslouží. Naopak učitel dostane takovou třídu, jakou zaslouží. V kroužku, kde vznikla bílá kniha, byli dva učitelé. Jeden učitel měl asi 17, 18leté žáky, kteří byli velmi agresivní, vzdorovití a Pán mu řekl: „Když půjdeš do třídy s láskou k žákům, a obalíš je do lásky, nebudou už žáci agresivní.“ On to zkusil a žáci už nebyli agresivní. Sám byl překvapen jak láskyplná třída to byla a jak dobře mohli spolupracovat. Ale musel k žákům nestále přistupovat se skutečnou láskou a ne s předstíranou.

 

Mám příklad. Nevíme, proč žák dostane učitele, se kterým není schopen vycházet. Má dcera měla učitele matematiky a latiny, kteří byli velmi agresivní. Ona byla velmi klidná dívka. Vzala jsem ji ze školy a dostala se do školy, kde byli samí kluci, protože jsem tam měla známou. Má dcera se stala velmi svědomitou žačkou, všichni kluci byli kavalíři a ona se zbavila své nesmělosti. Dnes pracuje jako sociální pracovnice s lidmi, kteří ztratili půdu pod nohami. Tady nemohla být nikdy nesmělá, ale potřebovala pevnost své osobnosti a to se mohla naučit teprve ve škole, kde byli samí kluci.

 

Li: Ale ty jsi tomu vlastně napomohla.

 

Re: Ano, ale tomu zase pomohla ta známá. Všechno to bylo božské vedení.

 

Da: Jak se může člověk v patnácti rozhodnout pro správnou školu? Jak má poznat, co pro něj bude jednou v budoucnu dobré?

 

Re: Záleží na tom, jestli jsou dítě a rodiče věřící. Když se dítě bude modlit nebo když se za něho budou modlit rodiče, bude mu ukázána správná cesta. Dítě pak bude, i když bude mít jiné vzdělání, přivedeno přesně k tomu povolání, kde najde smysl. Abych se ještě jednou vrátila k otázce „učitel-žák“. Žák dostane vždy takového učitele jakého si zaslouží, nebo taky eventuálně aby byl veden správným směrem. Někdy jsou nutné i fyzické tresty, aby pak člověk jako dospělý mohl porozumět jiným dětem, které potřebují lásku a mohl jim tu lásku dávat. Na základně porozumění. Rozumíte mi?

 

Jo: Myslím, že každý rodič tu facku dítěti někdy dal.

 

Re: Řeknu teď o jednom případu, který znám osobně. Učitelé tehdy ještě bili rákoskou. Pro jiné lidi máme porozumění jen tehdy, když si projdeme vlastním utrpením. Člověk, který nikdy nebyl nemocný, nemůže nemocnému porozumět. A tak je to i s dětmi: jestliže nikdy nebylo bito a zažívalo jen lásku, nemůže porozumět člověku, kterého vzal život tvrdě přes prsty, který vyrostl v rodině, kde bylo bito.

 

??: Pocházím z velmi chudé rodiny, ve škole nás bylo takových dětí více. Mám velmi špatné zkušenosti, kdy jsme byli biti, nebyly to tresty fyzické, bylo to tak na okraji. Tato zkušenost mě provází celým zkušenost. Nedokázala bych v životě nikoho ponížit.

 

Re: Je také důležité prominout učitelům a pochopit je. V tomto školení se učíme prominout všem těm lidem, kvůli nimž jsme měli těžké dětství.

 

??: Já nemám tu vzpomínku ve zlém. Když člověk nastoupí na duchovní cestu, tak si to člověk uvědomí, že i člověk, který ponižuje, prokonává svůj vývoj.

 

Re: To je dobře. Přesto zůstávají z dětství neodpuštěné aspekty. Jde o to pokusit se odstranit negativní zkušenosti a pozvednout je do světla.

 

??: Uvědomuji si, že to tak je. Jako dítě jsem to brala jako velkou křivdu. Tady si uvědomuji, že přece jenom nějaký střípeček může zůstávat, že je potřeba se k tomu vrátit a odpustit to z lásky.

 

Li: Už na tom je vidět, jak strašně důležité je zabývat se dětstvím, protože i když vyrosteme, pořád máme myšlenky, které se k dětství vrací. Do té doby nás naše dětství bude poutat a nebudeme mít radost ze současného života; ale je důležité, abychom žili v přítomnosti. To bude ale možné jenom tehdy, když bude minulost opravdu minulosti.

 

??: Já si už na to nevzpomínám, ale teď když jsme otevřeli kapitolu o dětství, tak jsem to z toho šuplíčku vytáhla. Že je potřeba zvládnout to srdcem.

 

Re: Je třeba odpouštět i kněžím, kteří byli naši učitelé a které jsme třeba poznali u konfirmace. Velmi často jsem slyšela, že tolik lidí nemohlo začít s vírou, protože kněží byli strašní. Proto jsme vyrostli z církve a dospěli jen s naším Pánem. Přičemž neodsuzujeme církev, ale díváme se na ni jako na nutnost pro první zprostředkování víry.

 

Jo: A když jsme nebyli ani křtěni, ani žádná konfirmace

Re: Tak to bylo určeno.

 

 

 

Al: Možná trochu odbočím od tématu. Viděli jsme v novinách upoutávku na film Kristus. Bylo tam dokonce napsané, že je to podporované nějakým křesťanským společenstvím. Vstupné bylo volné. Přijeli jsme tam a byli jsme překvapeni, kolik tam bylo lidí. Byl tam letáček, kde byl líčen život Ježíše. Až na zmrtvýchvstání těla tam byly citace, ze kterých si každý mohl něco vybrat.

 

Ja: Ale nakonec jsme ten film neviděli, protože tam bylo tak narváno. Asi to tak mělo být.

 

Al: Ale měli jsme velkou radost, že tam bylo tolik lidí.

 

Re: To vidí člověk všude, že si lidé přejí víru.

 

 

 

??: Bylo řečeno, že žáci dostávají takového učitele, jakého si zaslouží. Může se toto aplikovat také na to, že národ dostane vůdce, jakého si zaslouží?

 

Re: Bohužel ano, jak víme z německé historie.

 

??: Tu odpověď jsem očekávala. Stojíme před volbami. Jsme na duchovní cestě a vyvstává otázka, do jaké míry, když už nás většinou netáhne hmota, do jaké míry se zapojujeme či nezapojujeme do voleb, které jsou před nás stavěny z hlediska státu jako občanská povinnost. Každý to prožíváme jinak. Jak si máme tyto souvislosti brát k srdci?

 

Re: Neznamená to, že když jsme na duchovní cestě, že bychom se nestarali vůbec o politiku. Protože jsme se svým světlem zodpovědni za to, kdo bude vládnout. A teď opravdu panuje boj mezi světlem a temnotou. A můžeme dostat vládu světla nebo vládu, která slouží temnotě. Současný izraelský národ dostal prezidenta, který vyhledává válku, protože většina jeho národa válku chce. Kdybyste šli všichni na ulici a chtěli mír, měli byste také premiéra, který chce pokoj, mír. Naším úkolem je ovšem nezůstávat ve své zemi, ale vysílat své myšlenky světla a lásky také do jiných národů. Zrovna teď do Izraele a Palestiny. Poslat myšlenku nevyžaduje tolik času. Vždy když pomyslíme na to, pošleme např. myšlenku „Pokoj do srdce každého Palestince, pokoj do každého srdce Izraelce“. A tak vytvoříme masu světla kolem obou národů. Myšlenka, která bude často myšlena nakonec učiní pokoj. My doufáme, že tím bude zabráněno válce. Je otázka zodpovězena nebo ne úplně.

 

??: To znamená, že i my, když půjdeme k volbám a budeme prosit, abych byli sami osvíceni a i tím můžeme pomoci své zemi.

 

Jo: Když honili Ládina ve skalách, a házeli tam bomby, které trhaly skály, tak jsem se modlila za Ládina, aby ho Bůh ochraňoval a pak bylo v novinách, že ho nedostali. A bylo mi líto, že tam rozbíjeli bombami skály. Ale nesměla jsem to před nikým říct, že se modlím za Ládina, protože by ze mě udělali teroristu. Ale já mám takový pocit, že Ládin takový terorista není.

 

??: A co ty tisíce lidí, kteří tam zahynuli? Obětníci?

 

Jo: Třeba u Palestiny mám pocit, že hájí své území, ze kterého je pořád někdo vyhání. Oni jsou spíš dohnáni k zoufalství.

 

Re: Máš pravdu. Ale hned říkám, že nemáš pravdu. Protože jako duchovní bytost máme stát nad věcí. Měli bychom milovat stejně Palestince jako Izraelce. Nemodlit se trošku víc za Palestince než za Izraelce.

 

Jo: Pořád mám pocit, jako bych někdy byla židovka. Pořád čtu všechno od zadu. Mám pocit, že Izrael prošel obrovským utrpením jako koncentrační tábory, že už by měli mít v srdci soucit. A že v izraelském lidu je teď inkarnováno více lidí, kteří dříve židé nebyli a neprošli tím koncentračním táborem. Ten kdo prošel utrpením, ten už nechce utrpení pro druhé.

 

Re: Ne bezpodmínečně. Naše inkarnace nás vedou stále znovu do těch kruhů, kde jsme byli. Například nám Pán vysvětlil národní socialismus, který se u nás znovu rozmáhá, znovu narozenými vojáky SS, kteří se teď musí naučit, že demokracie je ta správná forma. A že máme otevřít srdce pro všechny lidi a že už nejsou žádní cizinci. Kdyby se narodili v jiné zemi, nemohli by se naučit tuto lásku k cizincům tak dobře jako u nás v Německu. Protože v Německu je hodně přistěhovalců.

 

Jo: Jo, ale to je už po celém světě.

 

Re: Ale u nás jsou kromě křesťanů také muslimové.

 

Li: Krátce bydlím v malém městečku, ve Wertheimu. A žasla jsem, jaké možnosti mají má vnoučata ve škole. Škola je některé dny celý den a tak dostanou ve škole i oběd. A mohou si vybrat jídlo s masem, vegetariánské jídlo a jídlo židovské. Možná tak mají šanci i muslimové, kteří chodí do školy. Také nemocnice nabízí tuto možnost.

 

??: To je proto, že Německo je bohatá země.

 

Re: Ale také proto, že klesá počet obyvatel.

 

Jo: To je i v Čechách. Ale dospíváme k tomu, aby inkarnace řídly. Když jsem byla kdysi ve Würzburgu, probírala se tam otázka dětí a rodičů, a mně tam tenkrát napadla myšlenka, že já jako duše musím pochopit, že se nemůžu chtít pořád inkarnovat a inkarnovat. Vzpomněla jsem si, že jsem měla zvláštní narození a že mě moje matka s radostí nevítala, když jsem se narodila jako 10. dítě a padaly bomby. Ještě jsem jí situaci ztížila; poprosila jsem ji o odpuštění, že jsem jí vstoupila do života v tak těžkou dobu a narodila jsem se na poli, kde byl lán obilí a skládali posečené obilí a pak jsem se narodila. Měla jsem krásnou porodnici: slunce nad hlavou, poledne a obilí.

 

Re: To je symbol. Na poli s pšenicí?

 

Jo: To už nevím.

 

Re: To znamená zralost tvého vývoje.

 

 

 

Jo: Nikdy jsem nebrečela. Nepamatuji se, že by mě doma nějak tloukli, už jako dítě jsem plakala jenom jednou, to když se moje sestra vdávala. Když jsem uviděla jejího budoucího manžela, tak jsem začala řvát a řvala jsem celý den jak hyena a on pak moji sestru tloukl a ubil ji k smrti. Když všichni odešli, tak jsem byla zase potichu. To už jsem asi cítila, že je tak zlý, protože mě nikdo nemohl uklidnit. Matka nemohla pochopit, proč nikdy neřvu a tam řvu. Ani otec to nemohl pochopit, že jsem nebrečela, když nám hořel barák, co nám zapálilo gestapo. Všichni brečeli, jenom já koukala do plamenů. No, shořel barák. Zato teď si to vybírám, protože teď brečím pořád.

 

Li: Jaký je důvod, že brečíš?

 

Jo: Bez důvodu.

 

Re: To je proto, že duše už je na povrchu. Šla jsi na tuto Zemi už ve velmi vysokém stavu vývoje. A posel světla, duše posla světla vidí všechno to utrpení této Země. A to jí bolí, proto pláče. A duše to pak přenáší na člověka.

 

??: Mě se dost často stává, že se bez příčiny taky rozpláču, ale cítím to jako stesk po něčem, co neumím vůbec pojmenovat, ani to nebudu asi ani umět říct.

 

Re: To je totéž. Nebyli byste zde, kdybyste nebyli posly světla pro tuto zem. To se nám stává všem, že nás přemůže bez důvodu velký smutek a do očí nás stoupají slzy. V posledním proroctví, jsme byli všichni shromážděni na Olivetské hoře. Bylo nám řečeno, že všichni jdeme po osobní Golgotě. A tak jako plakal Pán, pláčeme i my.

 

 

 

...

Re: Ani sousedy nedostáváme náhodně. Vyprávěla jsem vám, že jsem také měla problematického souseda, který byl během války zraněn na hlavě. Hovořila jsem o tom se svým mužem, jak těžký byl život s tímto sousedem. A teď s tímto sousedem soucítíme. Jeho žena zemřela, on je sám, jeho obě dcery čekají, až zemře, aby dostaly peníze za dům a letěly na Ibizzu a tam s těmi penězi žily. Soused je tak nešťastný a velmi trpí. A my teď našeho souseda milujeme. Někdy to prostě trvá, než se karma vyrovná. Je třeba mít trpělivost. Snahy o vyrovnání karmy jsou Pánem posilovány. Nemáme už mnoho času, abychom se x-krát inkarnovali na tuto Zem, teď pracujeme pro světlo a musíme se osvobodit od karmických vazeb. Proto si myslím, že to nebude trvat tak dlouho. Pán pomůže.

 

 

 

??: Ještě mám jednu otázku k volbám. Mám dojem, že Schröderova politika je dobrá. Jak se bude z duchovního hlediska Německo vyvíjet

 

Re: Schröderova politika není vůbec dobrá. Děje se mnoho škrtů v sociální oblasti. Ale tady se poslové světla také musí modlit, abychom dostali takovou vládu, kterou si zasloužíme. Takovou máme. Posla světla musí vždy stát nad věcí a vidět vše globálně. Možná proto nemůžeme ještě dostat vládu světla, protože poslové světla jsou v menšině.

 

 ??: Je potřeba chodit k volbám? Nestačí snažit se vysílat pozitivní myšlenky?

 

Re: Neřekla bych. Jít k volbám a volit toho, který se zdá být schopnější a modlit se k Pánu, to je nejlepší.

 

??: Ale v politice není koho volit.

 

Re: Ale přesto je někdo aspoň trochu přijatelný. A prosit Pána, aby nás při volbě vedl. Kdyby nevolil žádný posel světla, tak by temnota určitě zvítězila. Proto bychom měli volit.

 

Jo: Já nechodím k volbám, nemám potřebu jít k volbám.

 

Re: To má ale něco společného se zodpovědností a ne s touhou, potřebou volit. Když se s Pánem spojíme, Pán nám poradí, koho máme volit.

 

Li: Nebo je taky možné volit tu stranu, která je v menšině, která nemá vůbec žádnou šanci, aby se vytvořila jakási rovnováha sil.

 

Re: Taky máme zodpovědnost. Když nebudou volit žádní poslové světla, kdo se k té vládě dostane?

 

??: Já takový problém nemám. Já někoho zvolím. A pak když se někdo k té moci dostane, kdokoliv, tak se modlím za to, aby vládl co nejlépe s pomocí Boží. Já nevidím zas až takový rozdíl jestli tam bude ODS nebo ČSSD, ale aby tam byl člověk, který bude vládnout s boží pomocí.

 

Re: To je velmi dobré.

 

Li: Vaše otázky ukazují, že odpovědnost cítíte.

 

??: Když jsem o těch volbách přemýšlela, tak jsem měla takový pocit, jakože se člověk, tím že jde volit, podílí na moci, která je špatná už sama od své podstaty. A tak podporuji něco špatného.

 

Re: Tak se to nedá říct. Politická moc nemusí být vůbec špatná. Je třeba, aby se posel světla poté modlil za ty, kdo volby vyhraje. I když je to někdo, koho sám nevolil. Aby pracoval ve smyslu světla.

 

Jo: Proto nemusím jít k volbám, protože vždycky někdo zvítězí.

 

Re: Odpovědnost pro nás je veliká. Určitě najdeme cestu pomáhat také politice pozitivně. Jednou jsem si řekla: Nemůžu podpořit nikoho, protože všichni z mých daní platí zbraně atd. Mezitím jsem našla občanské sdružení, které pranýřuje zpronevěření daní, a od té doby podporuji toto občanské společenství finančně, aby se stalo známějším a tím se stalo známějším to, co je třeba zlepšit. A tak je pro každého z nás určitě nějaká možnost volit správně.

 

Re: S válkou a vojskem mám takovou myšlenku. Když vidíme bezpečnostní opatření ze strany NATO, např. v bývalé Jugoslávii nebo v Afghánistánu, víme, že také s těmito vojáky je Pán, i když musí hlídat mír ozbrojeni. Jde zde o vnitřní postoj a ne o tom, jak to vypadá.

 

??: Já to taky tak vidím. Ono se řekne, že tam šli pro peníze. Já cítím, že mnozí tam šli proto, aby pomáhali míru.

 

Re: I když tam vydělají více oproti základnímu žoldu, nejsou to veliké peníze. Aspoň v Německu.

 

 

 

??: Má nějaký význam, když dítě přichází dlouho na svět.

 

Re: Ještě se brání inkarnaci. Může to mít různé významy. V tomto případě je to tak, že život dítěte nebude snadný. Duše se bránila. Je ještě něco, co nemůžeš odpustit mamince?

 

??: Tam je to spíš naopak, že těžce odpouští maminka.

 

Re: Je to vzájemné. Ten vztah je rušený z obou stran. Těžký vztah mezi dcerou a matkou je vždy karmického původu. A je třeba, aby si obě dvě strany navzájem odpustily. Pro posla světla je to ještě důležitější, protože je na vnitřní cestě, protože on se na své vnitřní cestě nebude moci dostat dál, když nezruší karmickou vazbu, když ji nepromění v láskyplné spojení.

 

??: Mě vychovávala do tří let babička, maminka byla v nemocnici. Takže si myslím, že to pouto mezi námi není takové, jaké by být mělo. Když jsme se bavili o těch kojencích, vzpomněla jsem si, že jsem si vzala svoje fotky a tenkrát jsem začala přemýšlet o tom, jak to tenkrát bylo, jak jsem přišla na svět a došla jsem k tomu, že nedokážu dávat tolik lásky, jak bych asi měla.

 

Re: Stojíš ještě uprostřed tohoto karmického vztahu. Pros Pána, aby tě prozářil svojí milostí, tedy aby ses podívala na tu událost z vyššího stupně, aby ses ty osvobodila. Vysvětlení, že jsi byla vychována babičkou, je vysvětlitelné pro psychické porozumění. Ale teď nejde o to najít vztah dcery k matce, ale vztah duchovní sestry k duchovní sestře. Rozumíš?

 

 

 

??: Matka trpí těžkou psychickou poruchou a já to nejsem schopna unést. Ona hledá lásku, já to vím. Přijdu ji navštívit a ona mě nechce nechat s nikým mluvit.

 

Re: Jako duchovní bytost jsi zavázánu tu lásku ji dát. Tak se karma zruší.

 

??: Prostě začít u sebe.

 

Re: Je pro nás všeobecně důležité, neboť vztahy mezi dětmi a rodiči jsou většinou karmické. Tak je důležité, abychom se svými rodiči, ať s matkou či s otcem vstoupili v duchovní láskyplný vztah ze své strany. I když to neklapne z druhé strany, jako např. v tomto příkladě, protože matka nemůže vnímat lásku, přesto je třeba ji obalovat do lásky.

 

??: Já to tak cítím, člověk se o to musí snažit. Ale člověk musí prosit Pána, aby mu dal sílu.

 

Re: Samozřejmě. Čtvrté přikázání nezní nadarmo: Cti otce svého a matku svou.

 

Jo: Ještě to tak nezvládá. Má to stejnou sílu, když jsi u ní nebo když jsi doma a láskyplně u ní je. Nemusíš u ní stát fyzicky. Maminka to pořád vyžaduje, aby u ní byla fyzicky, a sestra to nezvládá psychicky.

 

Re: Ale k tomu patří i to jednání. To taky patří k tomu zrušení karmy. Popros o sílu. Pán ti pomůže. Zcela se obrať na něj. Přiviň se k němu těsněji a On půjde s tebou. A tvoje matka pocítí lásku, kterou bys ji ráda dala. Protože tato láska bude posílena duchovně.

 

Re: Ještě něco máte na srdci? Všichni bez přání, žádné problémy?

 

Mi: Já mám problém, že se pořád bojím tmy, už odmalička.

 

Re: Strach, který prožíváme v tomto životě, je většinou z předcházejících inkarnací. A strach, který máme, je třeba překonat. S pomocí Pána. Pán tě povede tmou a Pán bude ve tmě. Když rozvineš plnou důvěru, nebudeš se už ničeho bát.

 

Mi: Zkouším to, proletím chodbou a peláším pryč do postele. Když jsem byla malá, tak mě rodiče dávali klečet do chodby, kde byla tma. A potom jsme ještě vyvolávali duchy. To už jsem se bála předem.

 

Re: Strach není vyloženě z dětství, taky jsem musela klečet ve tmě. Jde to jen krok za krokem: Strach je vždy nedostatek důvěry. V průběhu našeho školení jsme s naším strachem silněji konfrontováni, abychom ho s pomocí Pána odbourali. Podaří se ti to. Měj důvěru. Představ si třeba, že s tebou Pán tmou jde.

 

Mi: A mám to vůbec zkoušet?

 

Re: Určitě. Strach je možné překonat jen tehdy, když se mu člověk postaví.

 

Da: S tím strachem je to složitější. Já jsem byla v práci pokousaná psem, kníračem, vždycky to byl knírač. Já knírače nemusím. Ale jinak mám psy ráda.

 

Re: I tady je něco karmického. Pes nikdy nekousne, když nebyla nad ním a jeho rodem pozvednuta ruka.

 

Da: Povalila mě doga, ale neměla jsem tak špatné pocity, jako mám s kníračem.

 

Re: Zvířata vnímají kmitání vedle člověka a toto kmitání je vyznačeno nějakou agresí, i z minulých životů. Tak se třeba vysvětluje, když je někdo shozen z koně a zraní se, někdy špatně zacházel s koni. Teď musí nést následky. Tak je to také se psem. Musíš ho snést.

 

Da: Nedokážu si představit překonávat ty pocity.

 

Re: A je to těžké proto, že ty se bojíš, a zvíře vnímá i strach. I tady pomáhá spojit s Pánem, jednat se psem s pomocí světla Pána. Klidně s ním mluvit a tím vytvořit vztah plný lásky. Pak už nebudou kousat.

 

 

 

Kl: Souvisí s tím i strach, když jdu venčit psa a mám hroznou hrůzu, že potkám jiného psa a že by mě mohl pokousat. A kdekoliv vidím běhajícího psa, tak mi naskakují myšlenky „Ježišmarija, on mě může pokousat.“

 

Re: Určitě. Jako dítě jsem také byla pokousána, protože jsem držela sněhovou kouli, aniž bych ji hodila. Pes si se mnou chtěl jenom hrát. Vyrůstala jsem ale ve vesnici, kde bylo hodně psů. A já jsem nerozvinula vůči nim strach. Ale když máme strach z takového zážitku, tak se zprostředkovává a na strach reaguje zvíře agresivně. Přičemž i to moje pokousání jsem si zasloužila. Protože kdybych si to nezasloužila, ten pes by mě nekousl. Vše má své příčiny.

 

Re: Ti, kteří mají ještě nějakou otázku na srdci, tak ji určitě řekněte. Teď na ty otázky neodpovídám já z pozice člověka, ale prosila jsem Pána, aby mi při tom pomáhal, abyste dostali ty správné odpovědi. Proto se ptejte, co máte na srdci.

 

 

 

Mil: Vzhledem ke své nemoci trpím bolestmi. Od té doby, co jsem na duchovní cestě, tak se pochod nemoci zastavil. Dostávám i víc energie, abych zvládala vše kolem sebe, ale bolesti neustupují. Pochopila jsem, že jsem se tím měla naučit pokoře a štěstí. Co mám ještě pochopit. To je otázka, kterou si kladu, a kladu ji i Pánovi, ale další odpovědi teď nedostávám.

 

Re: Tuto těžkou životní cestu si vybrala tvá duše. Bolestí jsi ale blízko u Pána. Neseš také kříž někoho jiného, abys mu pomohla, abys odhodila jeho stíny. Ve svém srdci víš za koho. Tvůj kříž nese i Pán. Jeho láska tě zasypává. Poznáš, že v bolesti jsi byla Pánu nejblíže.

 

 

 

??: Dneska ráno, když jsem přišel do zahrady a bylo tak krásně nasněženo a začalo vycházet sluníčko, tak tam byl ten krásný pocit klidu, který vyzařuje, když padá sníh a příroda se uklidňuje. Nějak jsem asi až teď pochopil, proč to tak je. Ta kvítka byla všechna ohnutá k zemí, hřebčíky úplně ležely u země. To je ta pokora. Ten pocit jsem zažil podruhé, když jsme na začátku měli mezi sebou ten klid. To se mi zdá ještě důležitější než rozhovor.

 

Re: Ano i ne. Ticho je důležité, abychom přišli v nitru k vyrovnanosti, abychom se otevřeli světlu a toto světlo mohli dávat dál. Ale když je naše srdce ještě naplněné obtížemi tohoto světa, nemůže být naplněno láskou Pána, kterou máme dávat dál. Prostřednictvím rozhovorů se může srdce vyprázdnit, proto je správné, aby prázdné srdce bylo naplněné láskou, kterou máme dávat dál. O tom je ten rozhovor.

 

Jo: Ale i já mívám pocit, že se mi taky často nechce mluvit. Úplně cítím, že někdy mluvit musím. Nebo vím, že to potřebují bratři a sestry. Ale někdy se mi nechce vůbec vysvětlovat.

 

Re: Když jdu do kroužku, nejdu tam jako Renata. Ale řeknu: „Pane, ty se mnou, ty skrze mne.“ A Pán je trpělivý.

 

Jo: Ale to se netýká jenom kroužku. Lidi se pořád na něco ptají…

 

Re: Tady je třeba rozlišovat, do jaké míry ty otázky mají být zodpovězeny. Pán ti odpoví, proč má být taková otázka zodpovězena. Mě se to taky vždycky nelíbí.

 

Jo: Třeba sousedka si pořád na něco stěžuje, na psa, na manžela. Proč bych se měla starat o cizí manželství?

 

Re: Rozumím ti, mám taky takovou sousedku. Byly jsme přítelkyně. Chtěla si se mnou povídat celé hodiny. Ale čím více jsem byla ve službě Pánu, tím méně času jsem měla. Takže i tady jsem musela říct, nemám čas. Přesto jí zkouším dávat lásku, třeba pozdravem.

 

Jo: To ji ale nestačí. Ona si chce vylít srdíčko.

 

Re: Také s tím pomůže Pán, že zkrátí dobu u plotu. A ona si najde někoho jiného. Moje sousedka si začala rozumět s mojí maminkou. A to je ideální. Ale důležité je zůstat pořád v lásce, i když nám to připadá těžké.

 

Jo: Ona pořád opakuje stejné věci.

 

Re: To znám.

 

Li: Myslím, že ten problém máme všichni. A na těch nejmenších věcech se můžeme sami poznat. Nedávno mi zavolal někdo zrovna ve chvíli, kdy jsem vůbec neměla čas. Byla to stará dáma, která to nechápala. A já v tom okamžiku zrovna nerozvinula lásku, se kterou bych to mohla vyřešit. Rozhovor neprobíhal dobře, ale mohla jsem se na něm poznat. A měla jsem jednu možnost: když udělám chybu, můžu ji neopakovat. Proto nebyla chyba učiněna nadarmo, protože se jí v budoucnu vyhnu. A tak to můžeme vidět všichni.

 

Jo: Uvědomuji si, že sousedka si našla jako partnera pro rozhovor mého muže.

 

Re: Jsem přesvědčena, že Pán pomůže. Když mi někdo zavolá, což se děje často a často to jsou problematičtí lidé, kteří pořád volají, tak si taky vždycky nejdřív pomyslím „tenhle zase, tahle zase“. Ve druhém okamžiku si pomyslím: „promiň, Pane, pomoz mi“, pak trpělivě naslouchám. A pak zazvoní zvonek u dveří…

 

 

 

Jo: Oni mají dva psy. Když tam přijde někdo cizí, tak pořád štěkají. Přáli by si, aby byli klidní a tiší.

 

Re: Zvířata, která nás obklopují, nás zrcadlí. Když chceme, aby naše zvířata byla klidná, musíme být klidní také my a vyzařovat hodně lásky. Když se třeba spolu perou, tak nám jsou zrcadlem, že také my v sobě ještě neseme agrese. Proč vlastně psi začnou štěkat? Jsou vůbec u vás vítány návštěvy? U nás v kroužku se stalo, že nás bylo čtyřicet a náš pes všechny obešel a pozdravil a většinu z nich viděl poprvé. On miluje všechny lidi, protože náš dům je všem otevřený. A tento vnitřní postoj, který má člověk, se ve zvířeti odráží.

 

Jo: Náš pes taky všechny vítá, o každém si myslí, že je jeho kamarád.

 

Re: Taky je to tady otevřený dům. Říká se, jaký Pán, takový krám.

 

 

 

Milý nebeský Otče, my, Tvé děti, přicházíme k Tobě. Přinášíme Ti svá srdce. Děkujeme Ti, že se k nám skláníš. Ochotně nasloucháme všemu, co bys nás rád učil a prosíme Tě i nadále o vedení příštími hodinami. Amen

 

Milí bratři a sestry, jsme znovu zaměřeni na našeho Pána. A chceme se mu zcela oddat, abychom v sobě naslouchali jeho hlasu, neboť on, náš nebeský otec, s námi chce mluvit, s každým od „ty“ k „ty“. Pán je mezi námi.

 

Já, Ježíš Kristus, se vás dotýkám svým něžným slovem. Vyřkněte, co vložím do vašich myšlenek. I když to bude jen jedna věta nebo jedno slovo. Oddejte se mi.

 

 

 

Mé dítě, kráčíš a vkládám ti do rukou pochodeň, světlo lásky. Nes tuto lásku kolem celé zeměkoule, vlož ji do srdce všem, kteří tuto lásku s radostí přijmou. Vidíš Mé dítě, jak tato pochodeň otvírá srdce, vidíš Mé dítě, jak září jejich tváře. Slyšíš, jak se sklání plní radosti, jaká hudba zní. Roztanči tuto Zem; andělé ti podávají ruce a tančí s tebou, je to jako vánek. I s vánkem si rozumí. Raduj se z toho. Raduj se celým srdcem.

 

Má milovaná družko, má radost z tebe je velká. Jsi připravena přijímat a má síla lásky proudí do tebe a ty ji cítíš. Abych nad tebou mohl rozšířit v nezměrné míře svoji lásku. Cítíš moji blízkost. Působ a naplňuj pověření pro mě. Amen

 

Díky Otče, Má duše se raduje a zároveň pláče. Ráda rozdám, co mi dáš. Berte všichni, kdo chcete přijímat tuto lásku. Srdce přetéká obrovskou láskou. Nádherné, třpytivé energie. Vznáší se. Rozplývá se nad celým světem. Děkuji, Otče.

 

 

 

Vidím tvář učeného starce a za ní velkou zář, vesmírnou zář. Sama cítím ohromný mír a velký obdiv.

 

Milé dítě. víš, kdo tato postava je. Vyvstává před tebou a něžně tě hladí po hlavě. Nechej mě s tebou mluvit od „ty“ k „ty“.

 

Z té tváře čiší učenost a shovívavost.

 

Milovaná dcero, to je moudrost, která se zrcadlí. Až jednou budeš Mým nástrojem, budeš čerpat z Mé moudrosti a budeš mnoha svým bratrům a sestrám vysvětlovat a přitom čerpat z moudrosti, co se kolem vás bude dít a vy kráčíte vstříc vážným dobám.

 

Děkuji Ti otče.

 

Poslouchej, milé dítě, vložím teď do tebe myšlenku. Pokud je to tvá vůle, vyslov ji a tím se mi zcela otevřeš pro vnitřní slovo.

 

 

 

Náš Pane, obracím se na Tebe s prosbou o pomoc. Prosím, dej mi poznání, kdy jsem komu ublížila, dej mi poznání, kde mám požádat o odpuštění. Dej mi poznání, kde se mám vrátit do své minulosti a odpustit. Otče, prosím, naplň Mé srdce láskou, aby mi dala sílu odpustit, požádat o odpuštění, abych dokázala do tvé lásky sama obalit všechny ty, na které mi ukážeš.

 

Milý Pane, vím, že bez toho nemůžu dosáhnout tvého odpuštění. Zůstaň v mém srdci se svojí láskou. Neopouštěj mě. Všem lidem, kdo z tvojí lásky chtějí, dej. Učiň mě svým nástrojem. Pro Tebe chci žít zbytek svého života, tobě chci sloužit. Jsem tvoje dítě a vím, že mě miluješ. Rozpomeň se na mě, Otče, se svým milosrdenstvím, obšťastni mě, Otče, svojí láskou. Všechno v budoucnu přenechám tvé prozřetelnosti. Děkuji ti. 

Amen

 

Má milovaná dcero, podívej. Ještě než jsi vyslovila svoji myšlenku o odpuštění, odpustil jsem ti. Víš, že do tebe vkládám nekonečně mnoho lásky a jsi také touto láskou naplněna a jsi už dávno Mým nástrojem. Nedívej se myšlenkami dozadu do minulosti, ale předej mi tuto minulost. Když tě tvé myšlenky budou vodit stále znova zpět, tak se pokus tyto myšlenky vysvětlit s mojí pomocí, co tě ve skutečnosti tíží. Ale už teď jsi Mým nástrojem, neboť tvé srdce je široce otevřené a celé tvé nitro je obráceno na mě. Tak přijmi moji lásku v nadměrné hojnosti a vyzařuj ji do tohoto světa jako můj nástroj. Také s tebou milovaná dcero chci mluvit od „ty“ k „ty“. Také do tvých myšlenek vkládám větu, kterou můžeš vyslovit, pokud je to tvá vůle a čímž se také ty otevřeš pro Mé Božské já, vnitřní slovo. 

Amen

 

Děkuji Ti, otče, a miluji tě. Ve všech svých bratrech a sestrách Tě miluji.

 

 

 

Objímám celou Zem a vkládám ji do svého srdce.

 

Milované dítě, také ty mi sloužíš. Vkládám do tebe nejsvětější důvěru: tak jako Já důvěřuji tobě, že mi v lásce sloužíš, také ty důvěřuj Mě, že jsem to Já, kdo skrze tebe mluví. Pociť, jak tě objímám a beru na své srdce. A nes světlo lásky do tohoto světa, spojená se Mnou. Hledej vždy tuto jednotu se Mnou, i když dostaneš výzvu od všedního dne a upadneš do člověka (lidství). Cesta po Zemi není lehká. Jsi dítě světla, které září v temnotě. Nechej temnotu, ať tě tahá, a přesto se ve mně ciť bezpečná. Rozumíš mi? Amen

 

Děkuji Ti, Otče.

 

 

 

Obrovský sloup čisté světelné energie stoupá z tohoto místa až nahoru a odtud se vrací dolů s ještě větší silou. Rozpadá se na tisíce malých kapek, které dopadají na celou Zem.

 

Má milovaná dcero, jak jsem ti už projevil, jsi v nezměrné bolesti a utrpení. Raduj se z vnitřní vidění, které skrze tebe proudí a chci, aby bratři a sestry viděli tvým prostřednictvím ještě mnoho úžasných zázraků. Je radost být s tebou spojen. Vkládám do tvých rukou duchovní dary, neboť také ty, má milovaná dcero, budeš na základě prožité bolesti moci léčit jiné. Připravuj se na to. Jsi má nádoba lásky. Amen

 

Z celého srdce Ti děkuji, Otče.

 

 

 

Milovaný Otče, děkuji Ti za trpělivost, kterou se svou dcerou máš, protože i když se snažíš, asi Ti občas nerozumím. ...

 

Mé milované dítě, také to je Mé největší přání, to mi můžeš věřit. Ale Mé děti kráčí temnotou a stále více se vzdalují od Mého srdce. To také musí být, protože svobodná vůle musí být prozkoumána, aby byly všechny hlubiny probádány, aby Mí synové a dcery už nikdy neupadli, až jednou zase budou doma. Mé dítě světla, vydala ses na cestu, abys byla bratrům a sestrám světlem, kteří proudí ode mně. Podívej, proudí do tebe má trpělivost a posiluje tvé centrum trpělivosti, abys také ty nesla do světa shovívavost, jež podléhá trpělivosti. A s touto shovívavostí korunovanou milosrdenstvím, poneseš světlo Mým dětem. Také tobě jsem velmi blízko, jinak bys tady nebyla, neboť z tvého srdce ke mně proudí nejsvětější láska. A já se z té lásky raduji. Také ty jsi můj nástroj, působ v této době, kdy temnota nastoupila proti světlu a myslí si, že může dosáhnout vítězství. Podívej, co ještě v tobě leží. Co se s tebou ještě v myšlenkách hýbe, odejmu to pryč z tvé duše. Tvá duše je čistá, jen v člověku to doznívá, co leželo v duši. Tak jsi naplněna láskou. A jsi také schopna tuto lásku dávat dál člověku, který ti tak leží na srdci. Důvěřuj mi, milovaná dcero. Amen


Děkuji.

 

 

 

Cítíme ve svém nitru světlo. V našem nitru je teplo. Ruce Pána leží na naší hlavě. Všechny naše buňky-děti poslouchají. Všechny naše buňky-děti cítí světlo lásky, které do nich proudí. Světlo lásky hovoří k nám: Jsi Mé dítě, ze Své lásky jsem tě stvořil. V tvých žilách pulzuje moje síla. Mé dítě, jsi zrozené z Mé síly. Jsi zrozené z Mé lásky. Má láska léčí. Má láska tebou tepe v celém tvém bytí. Cítíš ve svém nitru „Já Jsem zdravý“.

 

Jsem zdravý, protože mě při životě udržuje síla Mého nekonečně milovaného Otce. Mé plíce dýchají zdraví. V Mé krvi pulzuje zdraví. Všechny Mé tělesné buňky jsou zdravé. Mé srdce ke mně hovoří: „Už dlouho ti sloužím v nekonečné pokoře a lásce. Budu ti sloužit dál, Mé dítě. Nauč se ode mě službu a pokorná láska.“ Moje játra mi říkají: „Sloužím ti, Mé dítě, nauč se ode mě odloučit vše protikladné, co neodpovídá zákonu božímu.“

 

Mé plíce říkají: „Také my ti sloužíme, ve dne v noci, bez přestávky. Skrze nás se k tobě dostává dech Pána. Nauč se od nás důvěřovat v každém okamžiku.“ Mé ledviny mi říkají: „Zřídkakdy jsi nás, Mé dítě, cítilo. A přesto ti sloužíme. Nauč se důvěřovat proudu života. Služ i bez toho, že jsi postaven do středu. Služ v dokonalém tichu.“ A všechny Mé svaly, klouby a kosti mi říkají: „My ti pomáháme chodit zpříma. Pomáháme ti naklánět hlavu za světlem. Pomáháme ti vytvářet spojení mezi nebem a Zemí. Jsi spojovací článek. Jsi spojovací článek mezi duchem a hmotným bytím.“

 

Mé dítě, vytuš, jaké zázračné dílo jsi. Jsi Božské, neboť jsi Mé dítě. Jsi zdravé, neboť zdravé jsem tě stvořil. Vše, co ti způsobuje bolest, je jen přechodné. Věz, že ve svém nejhlubším nitru jsi zdravé, Mé dítě. Má ruka leží na tvé hlavě. Z Mé ruky skrze Moji lásku tebou proudí zdraví, síla a láska. Nikdy nezapomeň Mé slovo lásky, které dnes dostáváš. Mé dítě, objímám tě ve své náruči. Buď jisté a důvěřuj. Jsi zdravé, Mé dítě, a má láska je s tebou.

 

 

 

Mí milovaní synové a dcery. Inkarnovali jste se v této krásné Zemi, abyste byli světlem pro své bratry a sestry, kteří hovoří vaší pozemskou řečí. Jako mí poslové světla nesete zodpovědnost za tuto zem a za své bratry a sestry. A každý byl také ochoten, než šel na Zem, otevřít široce svojí náruč, aby objal všechny bratry a sestry, kteří vás potkávají na pozemských cestách.

 

A tato vaše láska byla tak velká, že zachvátila jako velký plamen vaši duši; i při vašem samotném sestupu do hlubin oheň vzplanul, abyste byli s nebeskou láskou jedno, ačkoliv tento sestup musel lásku zatemnit, protože žádný člověk není schopen tuto lásku unést. Myslete na to, když jste teď v lidském rouchu Mými nástroji. Ve vašich duších plane nebeská láska, láska, která je jedno s Mojí láskou.

 

Jen člověk není schopen tuto lásku pojmout. Proto také někdy vaše slzy v lidském rouchu. Je to božská láska, která září do vašeho člověka a otřásá až do základů vaším lidstvím. A přesto jste na jedné straně člověkem a na straně druhé Mým poslem světla. A vaším úkolem je přivést tyto dva póly do harmonie: přizpůsobit posla světla člověku a přetransformovat světelnou touhu směrem dolů, abyste Mi byli schopni sloužit na Zemi.

 

Vždy když máte lidské potíže, jde o to přizpůsobit člověka světlu, světelnému dítěti. A když vás přemůžou slzy, myslete na to, že jste poslové světla, protože se musíte vyrovnat s lidskými okolnostmi. Neboť jak byste mi chtěli sloužit s pláčem? Chápu váš stesk po domově, taky jsem ho měl, když jsem šel po Zemi. Ale teď máte mít ve svých srdcích radost; a také proto vám stále znovu říkám, jak se z vás raduji, aby radost byla vaším stalým průvodcem, i když přemáháte potíže.

 

Vstal jsem ve vás z mrtvých a už neležím v hrobě. Vstal jsem ve vás zcela z mrtvých, abych skrze vás působil. Uvědomujte si stále více moji všudypřítomnost. A když budete žít v této všudypřítomnost, bude vám připadat snadnější zvládat všechny potíže, poněvadž vás budu moci utěšit ve vaší bolesti, budu moci vás polaskat ve sporech se sousedy, budu moci do vás nechat vproudit lásku, když se budete bavit s lidmi, kteří jsou na obtíž, protože oni chtějí zastínit vaše světlo.

 

Tak vám budu pomáhat celý den, týden za týdnem, měsíc za měsícem. A vy budete stále více vrůstat do rozdávající se lásky a potíže se budou řešit. Důvěřujte mi. To je jeden aspekt vaší činnosti jako světelného posla. Jste tedy poslové světla, tady, kde žijete. Pro všechny bratry a sestry, kteří jsou kolem vás. Šíříte ve své osobní oblasti lásku a pokoj; nepřišli jste však na Zem, abyste sloužili jen v této zemi. Já potřebuji vaši sílu lásky pro celou Zemi.

 

Podívejte, po svém zmrtvýchvstání jsem se setkal se Svými učedníky a oni mě nepoznali. Tak se setkávám s vámi prostřednictvím lidí této Země. Potkávám vás v lidu palestinském, potkávám vás v lidu izraelském. Zde působte také jako Mí poslové světla tím, že budete pozvedávat do Mého světla stejnou měrou jak Palestince, tak Izraelce a modlit se za oba národy. Směřujte své myšlenky stále více do obou zemí. „Pokoj ve svaté zemi. Láska ve svaté zemi.“

 

Když budete vysílat své modlitby, nedívejte se na sebe jako na malého člověka, který jde po Zemi, ale dívejte se na sebe jako na mocnou světelnou bytost, z jejichž rukou a centra lásky tryskají paprsky, které jsou jasnější a silnější než vaše pozemské slunce. Věřte mi, že jsem vás vybavil takovými silami a působte v této síle, aby zavládl na Zemi mír.

 

Jak mám duchovně přijít na Zem, když Mé děti jsou všechny ještě vzdálené Mému srdci; na novu Zem bych jich mohl vzít jen pár. Má láska by ale ráda objala všechny Mé děti a vedla je domů do říše míru. Skrze vaše vysílání lásky a pokoje můžu svým lidským dětem pomoci, mohu se dotknout jejich srdcí a probudit touhu po lásce a pokoji. Aby – až se objevím ve slávě a nádheře na obláčku – byly všechny Mé děti aspoň dotčeny láskou a pokojem.

 

Stojíte uprostřed zuřící nenávisti jako Mí poslové světla. A je ve vašich rukách utišit tuto nenávist. Aby se národy zase sblížily, uznaly se a naučily se toleranci, milovat „jiné“ a také to „být jiný“, akceptovat druhé. Vidíte, Mí milí, že naučit se této toleranci je třeba i v této zemi. Hovořili jste o tom, že do vaší země proudí hodně cizinců, jako i do jiných zemí. Všechno jsou to Mé děti, vaši bratři a sestry. A úkol posla světla spočívá také v tom, aby druhé, tzv. „cizince“, přijal jako bratra, sestru.

 

Úkoly posla světla, vaše úkoly, modlení jsou velké. Nebojte se toho, neboť všechnu sílu dostanete ode Mě. A má láska proproudí celé vaše bytí tou intenzitou, jako jste schopni přijmout a tuto schopnost můžete cvičit. Tím, že budete rozdávat lásku svým bratrům a sestrám, i těm „cizím“ ve vaší zemi.

 

Tím, že budete vysílat lásku do stvoření a poznáte duchovníma očima stvoření, a svým láskyplným jednáním tuto bolest zmenšíte a nebudete ji nechávat procházet kolem vás nepoznanou, ale poznáte Mého ducha ve svém bližním, poznáte Mého živého ducha, ve všem, co žije. V nejmenším stéblu trávy jakož i rozkvetlé květině, v každém kameni, který leží u vašich nohou, v každém zvířeti, které vás potká, i v přírodních bytostech, které tušíte, že byste je mohli vidět.

 

Vše je proprouděno Mým Duchem a vy jste s tímto Duchem jedno. Neboť Můj Duch skrze vás proudí a stále se rozdává jako kašna, která neúnavně dává vodu. Pumpou, motorem v této kašně jsem já, já uvádím lásky v proudění, a vy se otevíráte a necháváte téct, jste nástroje, přijímáte a dáváte dál. Tak to má být, Mí milovaní bratři a sestry.

 

Nuže běžte do nadcházející doby a snažte se svým bytím spočívat ve mně stále více a stále hlouběji. Abych Svého ducha mohl skrze vás rozlít, a tento duch vás mohl zcela pojmout a vy tak mohli posíleni jít do světa. Jako Mí jednající poslové světla. Na vašich čelech maluji zářící kříž, na čele každého je kříž a Má ruka spočívá na vaší hlavě. A každému říkám: žehnám ti, milované dítě. Přijmi nově namalovaný kříž na svém čele, který maluji svatým olejem, jenž je symbolem lásky. Lásky, která se v hojnosti rozdává, jako jsem se vám rozdal já vám na kříži. Tak darujte se mi, ve službě lásky. V následující minutě ticha budu u každého z vás a namalují kříž a požehnám ti, Mé dítě.

 

Mé milované dítě, tento kříž znamená tvoji připravenost oběti, připravenost sloužit světlu. Slyš, Mé dítě, situace je vážná, drž prosím požární hlídku, což znamená, že všude, kde vzplane plamen nenávisti, uhas tento plamen myšlenkou lásky a pokoje. Vysílej stále znovu myšlenky lásky a pokoje. Zopakuji ještě jednou „Staniž se, mír na Zemi“. Žehnám vám, Mí milovaní, vám v kroužku, ale i vašemu národu. Žehnám všem svým dětem na všech rovinách. 

 

 

 

 

Amen 

  

 

 

zpět