Tichá radost

Povzbuzení (1)

Povzbuzení (1)

zpět

Přátelé,

ptáte se Mě, jak můžete své životy žít v duchovní plnosti. A Já vám odpovídám:

 

Kdykoliv můžete a chcete, zastavte se a spočiňte se Mnou ve svém duchovním srdci, ve středu své bytosti.

 

Postupně se tak, den za dnem a rok za rokem, budete probouzet do tiché radosti plné živoucí naděje.

 

Tuto radostnou naději předávejte potom skrze žehnání, slovo a čin všemu životu bez rozdílu. 

 

Milujte lidi, zvířata a přírodu svými konkrétními skutky. Opakovaně a hluboce se vžívejte do života okolo.

 

Neubližujte, souciťte. Poznávejte, že všechen Život tvoří Jednotu.

 

Pak už například nedokážete zabít, či nechat zabít zvíře a sníst jej. Postupně a v míru z vás odejdou špatné návyky a přijdou ty dobré.

 

Ovšem připomínám: Nežádám po vás, abyste byli nadpozemsky dokonalí. Miluji vás všechny stejně a všechny nekonečně mnoho, ať jste jací jste!!!  

 

Buďte ke svým nedokonalostem shovívaví, u sebe samých i u druhých. Mějte se rádi a mějte rádi druhé lidi.

 

Některé nedokonalosti vám zůstanou po celý život - to ať ve vás krůček za krůčkem probouzí pokoru a odevzdání se do Mé náruče.

 

Přistupujte ke svým chybám, jako k projevům nedokonalostí malého dítěte ve vás. Odpouštějte si. To pomůže víc, než když na sebe budete příliš přísní. Tak jednejte i se svými bližními.

 

Budete-li se Mnou ve svém srdci upřímně, pak budete brát všechen okolní život za stejně důležitý, jako je pro vás ten váš.

 

Rovnost nevyplývá z tvrdé podmínky stejnosti, ale z laskavé úcty k různosti. Postupně toto prožívejte do větší a větší hloubky.

 

Pak vás Já, váš Bůh, osobně povedu k Sobě, do vašeho Věčného domova. Do nikdy nekončícího Míru, Blaženosti a tvůrčí sounáležitosti všeho se vším.

 

Nic si zbytečně nekomplikujte.

Ve zdravé jednoduchosti je síla a krása.

Vím, že Mi v srdci rozumíte.

 

Když se já mění v my - to je duchovní život. Zůstaňte sami sebou a přitom splývejte s veškerým životem, který je. To je vše, co potřebujete znát!

 

Jsem váš Bůh v Ježíši Kristu.

Jste všichni neustále uvnitř Mého Božího Srdce.

Mám každou jednu a každého jednoho z vás nekonečně rád.

Miluji celé své Stvoření.

zpět