Tichá radost

Povzbuzení (12)

Povzbuzení (12)

zpět

Přátelé,

jsem nekonečně rád, že jste.

Tolik si přeji, abyste už byli všichni plně a natrvalo u Mě. 

 

Nabízím vám meditaci:

 

Posaďte se. Odložte předsudky, soudy a strach. Z počátku postačí, když to dokážete alespoň na chvilku.

 

Pak se uvolněte a pociťujte Mě ve středu své bytosti.

 

Nic si nekomplikujte. Jak jsem vám již říkal - v jednoduchosti je síla a krása.

 

Jen zcela prostě pociťujte, bez vizuálních představ, jak ve vás něžně rozkvétám, jako ten nejkrásnější květ.

 

Pociťujte v sobě Mou nádherně čistou vůni.

 

Takto zůstaňte, jak dlouho chcete a můžete. Z počátku stačí pár chvil.

 

Pak v sobě pociťte příjemné duchovní Teplo a Světlo, jak vás prosycuje Nadějí.

 

Uvolněte svůj dech a uvědomte si, že vás objímám a chráním.

 

Jsem ve vašem srdci - pociťujte Mne.

 

Nakonec si představte, že úplně stejně, jako jsem přítomen ve vašem nitru, jsem přítomen i ve všech lidech, ve zvířatech, v přírodních bytostech, ve stromech a rostlinách, v nerostech, v živlech, v planetě Zemi a ve všem, co je ve vesmírech.

 

Pociťte, že všechen život je v bezpečí uvnitř Mne. Tuto pravdu si pak snažte přinést z meditace do vašeho běžného lidského vědomí. 

 

Pomalu procitněte, ale věřte, že Já jsem s vámi stále.

 

 

Chcete-li, opakujte si občas tuto jednoduchou, ale hlubokou meditaci. Ovšem neulpívejte na její formě, ale pochopte v srdci její smysl. 

 

Jsem váš Bůh a jsem tu vždy pro vás.

zpět