Tichá radost

Povzbuzení (13)

Povzbuzení (13)

zpět

Přátelé,

 

dnes vám chci připomenout toto:

 

Každý dobrý čin, každá nová dobrá vlastnost, či dobrá událost, má svůj zrod v první myšlence, jež dále nabývá na síle a pak působí svým vlivem na okolní svět. Poté se jistým způsobem vrací zpět v kruhu, ke svému tvůrci - k člověku.

Totéž ale platí i o špatných činech a vlastnostech. I velká nepěkná událost měla svůj původ v jedné malé myšlence, kterou někdo nechal zesílit, zakořenit ve své mysli a nechal ji případně i dozrát do hmatatelného děje. I toto dění se pak svým vlastním způsobem vrací na člověka, či na skupinu lidí-tvůrců, zpět.

 

Člověk zde může být také zprostředkovatelem dění, a to jak dobrého, tak špatného, tedy dění přicházejícího jak z nízkých, tak z čistých rovin bytí. I to je ale podmíněno právě lidským naladěním.

 

Ať už však první pocit, či myšlenka přichází jakkoliv a odkudkoliv, ve vás samotných je ta zázračná schopnost zavolat Mě ke své ochraně a spolu se Mnou přitakat tomu dobrému a nevšímat si toho špatného.

 

Pěstujte v sobě tedy to dobré, a pokud přijde kladná myšlenka, můžete ji zkusit uskutečnit v realitě. Jak poznáte co je dobré? Vězte, že skutečně dobré je to, co je dobré pro všechny. To ať je vždy vaším vodítkem.

 

Například: Napadne vás vysázet krásnou stromovou alej podél cesty. Pokud v sobě tuto myšlenku necháte sílit a budete ji živit svým nadšením, bude se přibližovat její realizace. Dříve či později se vám může stát, že vaše dobře myšlené přání bude rezonovat s přáním dalších lidí. A to je další zázrak - zázrak rezonance s ostatními. Spojíte se dohromady a uskutečníte svůj sen. Začněte takto s něčím zcela malým a postupem času můžete být i odvážnější. Jen se pokaždé nezapomeňte ptát Mě ve svém srdci, zda vaše myšlení, slova a konání jsou v souladu s Mou Vůlí. To je naprosto zásadní. 

 

Přijde-li někdy do vaší mysli myšlenka šedá a nedobrá, nebojujte proti ní - tím byste ji jen posílili. Prostě se v tu chvíli spojte v duchu se Mnou a požehnejte všem a všemu. Dále si takové myšlenky prostě nevšímejte.

 

Každá dobrá myšlenka, kterou vyšlete do světa, se k vám dříve či později vrátí. Vy však vždy myslete, mluvte a konejte bez nároku na odměnu a nikoliv proto, že za své žehnání světu očekáváte vlastní zisk. 

 

Nikdy nezapomínejte, že tou nejsilnější a nejkrásnější myšlenkou je ta, která směřuje ke Mně. Já jsem nejvyšší a nejhlubší Myšlenkou. Ode Mě si propůjčujte svou sílu k Milosrdenství a žehnejte všem a všemu bez rozdílu. Sebe i všechen život v duchu vkládejte do mé hluboké a nekonečné náruče.

 

Jsem váš Bůh.

Mír.

zpět