Tichá radost

Povzbuzení (14)

Povzbuzení (14)

zpět

Přátelé,

jsem váš Bůh a žehnám vám všem.

 

Kéž svá duchovní srdce den za dnem otvíráte Mé Milosti.

Kéž jste více a více prosyceni radostí a pocitem smysluplnosti.

 

Využívejte dobře své pozemské dny.

 

Jen buďte neustále se Mnou, ať už zrovna prožíváte cokoliv.

 

Někdy je pro vás správný čas klidu a ztišení, jindy čas tance a veselí. Někdy je čas pro práci vašich rukou a jindy je čas sloužit světu svým rozumem. 

Je čas k prožívání citů a vztahů a jindy přichází čas pro dočasné odloučení z důvodu opuštění fyzického těla. Zdůrazňuji slovo dočasné.

 

Vždy je ale čas být v duchu se Mnou. Pak v čase radosti vaši radost ještě zesílím a v čase smutku váš smutek odlehčím.

 

Ke smutku ještě toto: Je lidské pociťovat smutek, když vám z tohoto světa odejde blízký člověk, nebo zvířátko, či třeba strom. Ale víc a víc budete poznávat, že váš čas plyne rychleji a jinak, než se v prvním dojmu zdá a že se opět se všemi lidmi a zvířátky, jež vás předešli, zase shledáte a vaše štěstí pak bude bez konce. Mohou se měnit formy a prostředí, ale vzájemná láska vždy zůstává, postupně sílí a překonává všechny hranice. To je zárukou toho, že se setkáte se všemi milovanými bytostmi, které vás v odchodu předešli, i s těmi, které předejdete vy.

 

Radost nakonec navždy zvítězí nad starostmi a smutkem.

 

Jak už jsem řekl: Důležité je, abyste dobře využívali všechny své dny. Otvírejte se Mi v nitru a nechte se naplnit Mou Láskou. Tu pak skrze laskavé slovo, konkrétní činy a skrze žehnání předávejte dál do světa. 

 

Jsem VŽDY s vámi.

 

Důvěřujte Mi.

zpět