Tichá radost

Povzbuzení (15)

Povzbuzení (15)

zpět

Přátelé,

rozpusťte všechny své vnitřní obavy. Vždyť nakonec přijde všechen život ke Mně a to je přece ta nejlepší zpráva.

 

Velmi dobře si uvědomuji, jak obtížné překážky před vás pozemský život staví.

Půjde se vám ale životem o mnoho lehčeji, když všechny tyto starosti budete prožívat se Mnou.

 

Každý den činíte spoustu rozhodnutí - od těch nejmenších, až po ta zásadní.

Není možné, abych rozhodoval za vás - tak bych vám bral vaši svobodu a právě ta vás postupně formuje a rozsvěcí tím ve vás Světlo.

Je ale možné, abyste se Mi při každém důležitém životním kroku otevřeli a Já vás ve vašem nitru povzbudím a dám vám pocítit, jak moc jsem s vámi.

Tak ve vás zesílí upřímnost a dobrota vašeho srdce a pak nemůžete zabloudit, ať už se v danou chvíli rozhodnete jít vlevo nebo vpravo.

 

Jen prostě buďte se Mnou, radostní a svobodní.

 

Vnímejte Mě ve svém nitru, ve své mysli, ve svém těle. Vnímejte Mě všude a ve všem okolo vás. 

 

Jsem vodou, která vás osvěží v horkých dnech, jsem sladkostí ovoce, jsem barvami podzimního listí...

Jsem pevnou a nehybnou horou, jsem svitem měsíce, jsem světlým dnem a jsem nocí pro váš pokojný spánek...

Jsem láskou kočičky, která pečuje o svá koťátka...

Jsem ve smíchu malého dítěte, i v hlubokých vráskách stoletých lidí...

 

Jsem váš Bůh.

Jsem vším a všude.

Vidíte Mě?

zpět