Tichá radost

Povzbuzení (16)

Povzbuzení (16)

zpět

Přátelé,

 

Já, váš Bůh v Kristu, vás opět zdravím a opět vám chci říci:

 

Nejsem vzdáleným, či neosobním Bohem, ale jsem přímo tady, mezi vámi. Jsem v každé a v každém z vás.

 

Kdykoliv můžete a chcete, najděte si pro Mě chvíli.

 

Nabízím vám příklad meditace:

 

 

Posaďte se a zavřete oči. 

 

Ztište své myšlenky a spočiňte se Mnou ve středu svého nitra.

 

Ciťte Mě ve své bytosti, kde se neviditelně a jemně třpytím.

 

Vrstvu za vrstvou se vnořujte do živého a hlubokého ticha ve svém duchovním srdci.

 

Pociťte, že jste více a více se Mnou. Setrvejte tak několik chvil, či déle.

 

Pak, chcete-li, si Mě uvědomte i v každé buňce svého fyzického těla.

 

Jsem Životem každé této buňky. Vnímejte Mě tak několik chvil, či déle.

 

Nakonec si Mě uvědomte všude okolo sebe.

 

Pociťte, že spolu s ostatním Stvořením přebýváte uvnitř Mého Srdce.

 

Jsem všude. Vězte, že něco jako prázdný prostor neexistuje.

 

Ve všech nekonečných vesmírech není prostor ani miliardtiny zrníčka máku, kde bych nebyl.

 

Ztišujte své hmotné smysly a hleďte na svět duchovním zrakem.

 

Jsem všude - jen se Mě nadechněte, kdykoliv chcete, a Já vás duchovně uzdravím.

 

Skutečně: Jsem s každou jednou a s každým jedním z vás. Odjakživa, nyní a na věky.

 

Ještě jednou si Mě co nejplněji uvědomte ve svém srdci, jako hlubokou, tichou Radost, jako léčivé Světlo.

 

A nyní, chcete-li, vyšlete toto Mé duchovní hojivé Světlo všem bytostem a všemu životu bez rozdílu.

 

Darujte v duchu léčivé požehnání Matce Zemi, živlům, minerálům, rostlinám a stromům.

 

Darujte proud Boží Lásky každému zvířeti a všem přírodním bytostem.

 

Požehnejte každému člověku a všemu životu v nekonečném vesmíru.

 

---

 

V klidu a pomalu vyjděte z meditace. Pociťte, že to, co jste v ní získali, vám zůstává na pořád.

 

 

Jsem Láska.

 

Jsem Světlo.

 

Jsem Smysl sám v Sobě, jsem Smysl skrze vás a pro vás.

 

Jsem váš Bůh. Miluji vás a navždy vás budu milovat - všechny bez rozdílu.

 

Mír.

zpět