Tichá radost

Povzbuzení (17)

Povzbuzení (17)

zpět

Přátelé,

 

chcete-li, vejděte do svého nitra a buďte plněji se Mnou.

 

Uvolněte v sobě pro Mě prostor - v tom vše spočívá - a pak Mě nechte, abych vás prosytil svým milosrdenstvím.

 

Jen se ztište a uvolněte se. Ostatně konejte tak, kdykoliv máte čas a potřebu být se Mnou vědoměji.

 

Ještě jednou: Uvolněte v sobě pro Mě prostor. Pak se krůček po krůčku budu v každé a v každém z vás rozsvěcet jako slunce.

 

Budete-li trpěliví, víc a víc ve vás a z vás bude zářit Má tichá Radost, Mé něžné Světlo. Už nyní ve vás září. Cítíte to?

 

Jste napojeni na paprsky Mé Lásky.

 

Každá jedna a každý jeden z vás, chcete-li, přijměte právě nyní dar Mého Světla a v duchu jej posílejte dál.

 

Prosycujte hojivým žehnáním všechny lidi světa, vtělené i nevtělené. Souciťte s jejich ne vždy lehkými osudy a v duchu jim přejte Boží Požehnání a Mír.

 

Všem zvířatům v duchu říkejte, jak velice je milujete. Konejte soucitně, jako se i stravujete soucitně.

 

Můžete se všem zvířatům omluvit za všechna příkoří a za bolesti, jež snášela a snášejí ze strany lidstva. Jejich bolest je nepopsatelná.

 

Těšte se spolu s nimi na dobu, kdy se ani zvířata nebudou muset požírat navzájem. Čím vice žehnáte, tím blíže je tato doba.

 

Žehnejte přírodním bytůstkám a snažte se je neopomíjet.

 

Žehnejte lesům a vodám, žehnejte rostlinám v přírodě i v lidských obydlích.

 

Děkujte nerostné říši, za to, že pokorně drží pohromadě základy vašeho světa.

 

Děkujte Matce Zemi a pošlete vděčnost a léčivé Světlo do všech hloubek jejího nitra.

 

Sobě samým přejte tolik Světla, kolik ho přejete ostatním. A ostatním přejte Světla tolik, kolik ho přejete sami sobě.

 

To čiňte, kdykoliv můžete a chcete. Je to mnohem důležitější, než tušíte.

 

Dnes chci říci do třetice: Uvolněte v sobě pro Mě prostor. Mé Světlo bude víc a víc přicházet k vám, Mé Světlo je ve vás věčně. 

 

Toto Mé Světlo předávejte v klidných chvílích všemu Životu, bez podmínek a bez výjimek.

 

Časem budete žehnat světu neustále. Chcete-li, učte se to již dnes.

 

Jsem váš Bůh v Kristu.

 

Spolu s mými anděly jsem a vždy budu s každou jednou a s každým jedním z vás.

 

Mír.

 

zpět