Tichá radost

Povzbuzení (2)

Povzbuzení (2)

zpět

Přátelé,

abyste Mě, svého Boha, vědomě cítili ve svém srdci, nemáte kvůli tomu potlačovat své lidství a křečovitě ho nahrazovat svou nedokonalou představou božství.

 

Neutíkejte od sebe samých, ani od ostatního života okolo.

 

Božství v sobě najdete právě prohlubováním svého lidství.

 

Posvěcujte své nitro tím, že se usmíříte sami se sebou, i se svými bližními.

 

Pak lépe pocítíte Mou přítomnost ve středu své bytosti.

 

Uvolněte se a s dětsky čistou myslí vnímejte, že jsem neustále s každou jednou a s každým jedním z vás.

 

Já vám pomohu jít životem!  Nebojte se!

 

Krůček po krůčku bude ve vás přibývat tichá radost. Ta tichá radost jsem Já, váš Bůh. Ve Mně se probouzíte ze sna hmoty a oddělenosti.

 

Vězte ovšem, že opravdové naplnění je ve sdílení. Proto pak vždy tuto získanou radost v duchu předávejte dál:

Žehnejte v Mém Jménu kamínku u cesty, zelené trávě, i rose, která se na ní třpytí v záři slunce, šedivému mraku, stromům a horám, přírodním bytůstkám, všem zvířatům a samozřejmě všem lidem. Žehnejte však vždy bez podmínek.

Kde můžete, pomáhejte nejen požehnáním, ale i vlídným slovem a konkrétním dobrým činem.

 

Ano, přijdou ještě různé překážky, ale vy nemějte strach.

Jen žijte, jak nejlépe dovedete.

Nebuďte v duchu shrbení, ale nebuďte ani patetičtí. Buďte lidští.

A hlavně - buďte se Mnou.

Buďte se Mnou nejen v těchto psaných slovech, ale především živě.

 

Jsem váš Bůh v Kristu Ježíši.

zpět