Tichá radost

Povzbuzení (4)

Povzbuzení (4)

zpět

Přátelé,

jsem váš Bůh, neoddělený a neoddělitelný od každého jednoho dítěte, od každé ženy, od každého muže.

 

Jsem v každém zvířeti, v duši každého mravenečka, v nejmenším stéblu trávy, v každičké dešťové kapce.

 

Objímám všechen život a prosycuji ho.

 

Vesmíry ve Mně jsou nekonečné, avšak pro to se žádná bytost, žádná část Života, nemá bát své zdánlivé bezvýznamnosti.

 

Říkám zde důrazně a se svou nekonečnou Láskou: Nikdo není bezvýznamný! Žádný člověk, žádná přírodní bytost, zvířátko, strom, kámen, kapka vody, či ani jediný atom v zrnku písku není bezvýznamný!

 

Kdyby jen jedna jediná molekula atomu někdy ztratila svůj význam, zhroutily by se všechny vesmíry.

 

To se ale nikdy nestane a ani to není možné, protože vše stmeluji a propojuji svou Láskou. Já sám jsem tou Láskou.

 

A proto i vy, jelikož jste stvořeni ze Mě, jste ve své podstatě Láskou, i když jste dočasně odloučeni od svého pravého Domova. Velmi zdůrazňuji slovo dočasně!

 

 

Spojte se se Mnou, kdykoliv můžete a chcete, v tiché radosti svého nitra. Naplním vás svou Milostí. Tu pak předávejte dál, Matce Zemi, živlům, přírodě, zvířatům a lidem.

Nečiňte rozdíly. Mou Milost šiřte praktickým dobrým činem, vlídným slovem a hojivými myšlenkami.

 

Jste ve věčném vztahu ke Mně a Já ve věčném vztahu k vám.

zpět