Tichá radost

Povzbuzení (5)

Povzbuzení (5)

zpět

Přátelé,

žijte své životy vědomě, s rozvážnou, ale veselou myslí. Mluvím k vám jako váš Nejbližší. 

 

Chci vám říct:

Neutíkejte ode Mě - stejně není kam, neboť jsem nekonečný a všudypřítomný :-), ale ani se do vztahu se Mnou nenuťte.

Poznejte, že nic není zakázáno a nic není povoleno!! Řeka ducha teče a vy se nemáte snažit urychlovat či zpomalovat její proud. Spíše se ponořte do hlubin jejich očistných vod, nechte se jí obejmout a pak pociťte, že Já, váš Bůh, jsem Vším a Všude.

 

Jsem hravostí kotěte, jsem semínkem pampelišky, letícím ve větru...

Jsem věrností psa i čistým úsměvem dítěte, jsem laskavě podaná ruka...

Jsem nekonečností vesmíru, i kvítkem zapomenuté sedmikrásky...

 

Můj Střed je všude. Přesto Mě nejplněji najdete ve svém srdci.

 

Je těžké zachytit Mě alespoň vzdáleně v lidských pojmech. Buďte vděční za ta lidská slova, která se upřímně snaží přiblížit Mě lidem. Čtěte ale slova lidí spíše proto, abyste potom díky nim mohli stále více číst Má slova ve svých srdcích.

 

Jsem ve všem živém. A živé je vše. Spatřete Mě ve všech tvorech a ve všech částech Života.

 

Modlete se za všechny a za všechno. Neustále.

 

Jsem Kristus Boží a jsem s vámi.

zpět