Tichá radost

Povzbuzení (7)

Povzbuzení (7)

zpět

Přátelé Moji,

přicházím k vám, abych vás povzbudil.

Jsem s vámi a jsem ve vás, jako radostně bublající potůček, který si vždy najde tu správnou cestu.

 

Dnes vám chci říct toto: Nesuďte a nehněvejte se nad špatnostmi světa. Neplňte se zbytečným zármutkem. Raději své srdce uvolněte pro Mě a Já vás naplním tichou, živoucí radostí.

Stačí jen, když potůčku v sobě odstraníte hráz. Pak vás Má Voda Života občerství a budete už se Mnou neustále.

 

Prosím, neživte v sobě mylnou představu, že musíte být těmi nejdokonalejšími z nejdokonalejších, abyste přede Mnou obstáli a abych vás miloval.

 

Čtěte prosím pozorně: Ať už jste šli v minulosti cestami sebevíce plnými stínů, ať jste nyní jací jste a ať už půjdete v budoucnosti skrze jakékoliv zkušenosti, nekonečně miluji a navždy budu milovat každou jednu a každého jednoho z vás.

Žádné takzvané "věčné zatracení" neexistuje!!!   To je Můj slib vám, moji nejdražší!   To je Můj slib nejen lidem, ale ve stejné míře celému Mému Stvoření!

 

Neživte v sobě mylnou představu, že jsem pro vás nedosažitelným cílem kdesi daleko v mlze. Ve vašich životech Světla přibývalo, přibývá a bude přibývat - víc a víc! Vždyť každá zkušenost se nakonec zúročí. Jen stále hledejte to dobré.

 

Kdykoliv vám bude připadat, že jsem nedosažitelný a daleko před vámi, uvědomte si Mě ve svém srdci.

Někdy vám může pomoci i to, když si Mě uvědomíte těsně za vašimi zády, jak vám láskyplně pomáhám jít vpřed. Ano, kdykoliv potřebujete, pociťujte Mé teplo ve svých zádech. To vás posílí.

 

 

Když pocítíte Mou Lásku ve svém nitru, pošlete ji v duchu všem lidem a všemu životu. 

Když dítě vhodí kámen do jezírka, na hladině se utvoří kruhy. Vytvářejte kolem sebe léčivé kruhy svými dobrými myšlenkami.

 

Není to radost, žehnat lidem, zvířatům, stromům... a vědět, že Mi tak pomáháte vnášet Mé Světlo do světa? Je krásné, že konáte pro Mě.

 

Je-li někdo po dlouhý čas uvyklý tmě, neunesl by hned plnou záři slunce. Proto ve vaší rovině života zachytí často jeden člověk zprvu Mé Světlo lépe, je-li přineseno skrze druhého člověka. Teprve po čase si Mě začne uvědomovat přímo, ač postupně a poměrně - v rámci svého lidství. Proto žehnejte všem a všemu.

Buďte ale vždy v pokoře!! Jste si všichni rovni!!

 

Buďte se Mnou, jako jsem Já s vámi.

Jsem váš Bůh v Kristu a děkuji vám, že jste dobří a že se snažíte.

zpět